เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด พร้อมคลี่คลายสถานการณ์


16 พ.ย. 2565, 10:30ปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด พร้อมคลี่คลายสถานการณ์
วันนี้ (16 พ.ย. 65) เวลา 9.30 น.  ปภ.รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง สงขลา ปัตตานี มหาสารคาม อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 25 อำเภอ 162 ตำบล 890 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 64,214 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเร่งระบายน้ำ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ภัย สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานร่องมรสุมพาดผ่านตอนล่างของภาคใต้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน รวมถึงลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยช่วงวันที่ 11 - 16 พ.ย. 2565 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 21 อำเภอ 94 ตำบล 333 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,970 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 26 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,753 ครัวเรือน ดังนี้1. พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกงหรา รวม 1 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 90 ครัวเรือนระดับน้ำลดลง

2. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอคลองหอยโข่ง รวม    
14 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,197 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

3. ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี และอำเภอหนองจิก รวม 11 ตำบล 32
หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,466 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาและการระบายน้ำจากเขื่อนลงแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำสาขา ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. - 16 พ.ย.65 เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังในพื้นที่ 59 จังหวัด รวม 353 อำเภอ 1,879 ตำบล 11,770 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 528,063 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 12 ราย ปัจจุบัน (16 พ.ย.65 เวลา 06.00 น.) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด 19 อำเภอ 136 ตำบล 883 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 61,461 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจังหวัด ดังนี้

1. มหาสารคาม น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอโกสุมพิสัย รวม 12 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 711 ครัวเรือน 

2. อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสว่างวีระวงศ์ รวม 6 ตำบล 31 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,751 ครัวเรือน 

3. อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง 
และอำเภอโพธิ์ทอง รวม 40 ตำบล 204 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,976 ครัวเรือน 

4. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 16 ตำบล 125 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,661 ครัวเรือน


5. สุพรรณบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 25 ตำบล 
185 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,811 ครัวเรือน

6. นครปฐม น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี รวม 37 ตำบล 278 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,551 ครัวเรือน 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ สถานที่ราชการ และซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รวมถึงเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์  “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT

 

 


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.