เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ยินดีด้วย! "โค้ชเช" ได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการ


20 ต.ค. 2565, 17:49ยินดีด้วย! "โค้ชเช" ได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการ
จากกรณี เช ยอง ซอก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "โค้ชเช" ผู้ฝึกสอนนักเทควันโดที่สร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวตัดสินใจสละสัญชาติเกาหลีใต้ เนื่องจากปรารถนาอยากเป็นคนไทย อยากได้สัญชาติไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทย โดยระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า 1. นายยอง ซอก เช ได้ยื่นเรื่องราวขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้เห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมาแล้วนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.