วันที่ 27 ก.ย. 2563, 00:00 ISSN - 2586-9051 โอเอ็นบีนิวส์ ONB newsที่เดียวในไทย ! "อบต.ปลาปาก" จัดเทศกาลกินต่อหัวเสือ โชว์สารพัดเมนูเด็ด (มีคลิป)


23 ก.ย. 2562, 08:39ที่เดียวในไทย ! "อบต.ปลาปาก" จัดเทศกาลกินต่อหัวเสือ โชว์สารพัดเมนูเด็ด (มีคลิป)
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินต่อหัวเสือ ครั้งที่ 7 ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านในกระบวนการนำต่อหัวเสือ มาประกอบอาหาร ประจำปี 2562 โดยความร่วมมือของ  อบต.ปลาปาก ร่วมกับ ชุมชนชาวบ้าน ต.ปลาปาก   อ.ปลาปาก เพื่อเป็นการ สืบสานอนุรักษ์ วิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือ  สร้างรายได้ และสาธิตโชว์การประกอบอาหารสารพัดเมนูจากต่อหัวเสือ  อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ไปจนถึงการสร้างรายได้ จากอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน เนื่องจาก ชาวบ้าน ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก ยึดอาชีพเสริม เลี้ยงต่อหัวเสือ สร้างรายได้ มาแต่อดีต นานกว่า 30 ปี จนถึง ปัจจุบัน จนกระทั่งมีการพัฒนา ยกระดับ ส่งเสริมจัดการประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น 

ส่วนในปีนี้ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 -22 กันยายน 2562 ในครั้งนี้ มี นายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอปลาปาก  พร้อมด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์  ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขต 4 นคพรนม นายสง่า แสงแก้ว นายก อบต.ปลาปาก  พร้อม ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หมู่บ้าน และชาวบ้าน ร่วมการเปิดงาน

สำหรับ กิจกรรมไฮไลท์ ในงาน จะมีการ จัดแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงต่อ  วัฏจักรชีวิตของต่อหัวเสือ ไปจนถึง การจัดประกวดโชว์การปรุงเมนูเด็ดสารพัดเมนูจากต่อหัวเสือ  จากชาวบ้านในพื้นที่ อาทิ  หมกต่อ คั่วต่อ นึ่งต่อ แกงก่อหัวเสือ ห่อหมกต่อ ยำลูกต่อ ผัดต่อ เพื่อเป็นการยืนยันถึงรสชาติความอร่อย อละสามารถนำไปปรุงเมนูได้หลากหลายรูปแบบ ตามความชอบ  ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ ชม ชิมรสชาติเมนูเด็ดต่อหัวเสือ ไปจนถึงการจัดจำหน่ายต่อหัวเสือ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริม ให้ชาวบ้านในพื้นที่ ในช่วงฤดูฝนยาวไปถึงเทศกาลออกพรรษา  บางครอบครัวสร้างรายได้ปีละนับแสนบาท 

ด้าน นายสง่า แสงแก้ว นายก อบต.ปลาปาก จ.นครพนม เปิดเผยว่า สำหรับงานเทศกาลกินต่อหัวเสือ ถือเป็นงานประเพณีสำคัญของชาวบ้าน อบต.ปลาปาก ที่จัดสืบสานกันมา ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7  เนื่องจาก เป็นอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบทอดกันมาแต่อดีต   ทาง อบต.ปลาปาก จึงได้ นำมาส่งเสริม เป็นอาชีพ เสริม สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นกาสรสร้างความรู้ ความเข้า ใจให้ กับชาวบ้าน ในพื้นที่ รวมถึง ผู้ที่สนใจ เห็นความสำคัญของอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือ เพราะสามารถสร้างรายได้เสริม ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อันตราย หากต่อยถึงชีวิต แต่หากเรารู้วิธีการดุแล เลี้ยง สามารถ เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ เป็นอย่างดี  เพราะตัวต่อหัวเสือ เป็นเมนูเด็ดที่หากินยาก ทำให้มีราคาแพง ปีนี้ ภัยแล้ง หายาก มีราคาสูง ตกกิโลกรัมละ 1,500 – 2,000 บาท หากนำมาขายต่อกิโลกรัม แต่หากมีการซื้อเป็นรัง อาจแพงถึง 2,000 – 3,000 บาท ตามขนาดส่วนอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือ เป็นอาชีพที่สืบสานมาแต่อดีต เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่ม ในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านจะออกตระเวนหาต่อหัวเสือ ที่พึ่งเริ่มก่อทำรังตามป่า ใช้ความสารมารถแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ตะเวนหา รวมถึง นำเนื้อสัตว์ เป็นเหยื่อล่อ แม่ต่อหัวเสือจะออกมาหาอาหาร จากนั้น จะนำเชือกเป็นเครื่องหมายมัดเนื้อไว้ แม่ต่อจะมาคาบบินไปเลี้ยงลูกในรัง พอตามไปเจอรัง ช่วงกลางคืน จะมีการใช้ความชำนาญปิดรูทางเข้าออกแม่ต่อ และย้ายมาไว้ในไร่สวน ที่ปลอดภัย เพื่อให้โตตามธรรมชาติ ไม่ต้องเลี้ยงอาหาร ใช้เวลาประมาณ 2 -3 เดือน พอรังต่อโต ชาวบ้านจะเอาลุกต่อออกมาขาย ปรุงอาหาร ซึ่งจะเป็นช่วงออกพรรษา พอดี  ซึ่งมีการเอาลูกต่อคือ เดิม จะใช้ไฟเผาให้แม่ต่อหนี บางตัวตาย  แต่ปัจจุบัน ตนได้ คิดค้นส่งเสริมให้ชาวบ้าน เพิ่มมูลค่า และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงมีการตัดชุดสำหรับล้วงต่อหัวเสือ เพื่อไม่ให้แม่ต่อตาย และยังเพิ่มมูลค่า สามารถกินลุกต่อได้ 2 ครั้ง เพราะหลังจากล้วงเอาลูกต่อแล้ว จะเหลือแผงลุกต่อไว้บางส่วน จากนั้น ต่อจะมาทำรังเพิ่ม สามารถได้ผลผลิตอีก จากได้ปีละครั้ง  แต่ต้องมีความชำนาญ  โดยต่อหัวเสือไม่สามารถที่จะนำมาเลี้ยงนอกฤดูกาลได้ เคยทดสอบแล้ว ต้องปล่อยเลี้ยงตามฤดูกาล คือช่วงฤดูฝน ไปถึงปลายฝนต้นหนาว  ที่สำคัญต่อหัวเสือ เป็นตัวชี้วัดของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ปีไหนต่อเยอะ แสดงว่าอุดมสมบูรณ์ไม่แล้ง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการส่งเสริม ชาวบ้าน ให้ช่วยกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และงดใช้สารเคมี ทำการเกษตร เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายธรรมชาติ  จึงได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงต่อ สร้างรายได้เสริม  เพราะราคาดี ปีนี้หายากมีราคาตกกิโลกรัมละ 1,500 -2,000 บาท  สร้างรายได้ดี บางครอบครัวทำเงินปีละเป็นแสน หากใครสนใจซื้อไปปรุงเป็นเมนู ช่วงนี้ ยังมีขาย ติดต่อซื้อได้ที่ อบต.ปลาปาก หรือโทร 086-219-168Recommend NewsMOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.