เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)แจงสถานประกอบการเสี่ยงแพร่โควิด-19 ยังต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข


29 ก.ย. 2565, 16:10แจงสถานประกอบการเสี่ยงแพร่โควิด-19 ยังต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
วันนี้ ( 29 ก.ย.65 ) นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงที่โควิดระบาดรุนแรง การป้องกันควบคุมโรคดำเนินการภายใต้กฎหมายเกี่ยวข้อง 3 เรื่องคือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ซึ่งหลังวันที่ 1 ตุลาคมนี้ แม้ไม่มีการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว แต่ยังคงไว้ซึ่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ในการควบคุมสถานประกอบการต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายตามที่กำหนด ทั้งกรณีหมวดที่ 7 ครอบคลุมกิจการ 142 ประเภท เช่น กิจการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่ม ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น

กลุ่มกิจการที่ 9 คือ กลุ่มกิจการที่เกี่ยวกับการบริการ เช่น กิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการอาบอบนวด สถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร กิจการประเภทโรงแรม หอพัก อาคารชุดให้เช่า โรงมหรสพ โรงหนัง กิจการที่มีการแสดงดนตรี เต้น คาราโอเกะ สระว่ายน้ำ สวนสนุก ตู้เกม สนามกอล์ฟ

รวมถึงที่ต้องระวังพิเศษคือ สถานเลี้ยงดูเด็กที่บ้าน สถานดูแลเด็กปฐมวัย บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รวมถึงหมวดที่ 8 เน้นสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ทั้งตลาดทุกประเภท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหารต่างๆ

ทั้งหมดยังต้องปฏิบัติตามที่ พ.ร.บ.การสาธารณสุข กำหนดคือ ผู้ประกอบกิจการยังต้องประเมินตนเองผ่าน platform Thai Stop covid 2 Plus ของกรมอนามัย จัดให้มีสุขอนามัยสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานประกอบกิจการเน้นพิเศษ 3 เรื่องคือ การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม การจัดสถานที่ให้มีการระบายอากาศภายในโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นระบบปิดใช้เครื่องปรับอากาศต้องมีทำความสะอาดและเปิดประตูหน้าต่างเป็นระยะ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ สำหรับพนักงาน/ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการคัดกรองอาการของพนักงาน ให้พนักงานประเมินความเสี่ยงตนเองก่อนเข้าทำงานโดยใช้แอพพลิเคชั่น Thai save Thai หากป่วยให้แยก ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ หรือสงสัยจะป่วย ไม่ต้องตรวจทุกคนทุกสัปดาห์ และยังต้องเน้นย้ำการฉีดวัคซีนเข้มกระตุ้น เช่นเดียวกับประชาชนผู้ใช้บริการ แนะประเมินตนเอง ตรวจด้วย ATK เมื่อเสี่ยงสูง หรือเริ่มมีอาการป่วยทางเดินหายใจ เช่น เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หากป่วยแนะให้เคร่งครัดการหน้ากาก พยายามเว้นระยะห่างจากคนอื่นและควรล้างมือบ่อยๆ อย่างเคร่งครัด

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยไม่บังคับเรื่องการถอด หรือใส่หน้ากากอมามัย แต่ยังแนะให้ใส่หากต้องเข้าไปในสถานที่เสี่ยง แออัด อากาศปิด แต่สำหรับกลุ่มเสี่ยง 608 ยังคงแนะนำให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาและย้ำเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพราะยังเป็นกลุ่มที่พบเสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ต่อเนื่องทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 97 ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ทั้งหมด

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.