เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นอภ.ศรีสวัสดิ์ มอบปลัดลงพื้นที่ทุรกันดารให้บริการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบาง เป้าหมาย  7,500 ครอบครัว


29 ก.ย. 2565, 13:19นอภ.ศรีสวัสดิ์ มอบปลัดลงพื้นที่ทุรกันดารให้บริการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มเปราะบาง เป้าหมาย  7,500 ครอบครัว
วันนี้ 29 ก.ย.65 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ได้รับแจ้งจาก จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องนโยบายการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นมา อำเภอศรีสวัสดิ์ จึงได้เปิดศูนย์รับลงทะเบียน ที่ทำการปกครองอำเภอ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) สาขาเอราวัณ พร้อมทั้งได้จัดชุดปฏิบัติการนำโดยนายชวโรจน์ มากแก้ว ปลัดอาวุโสหัวหน้าผู้รับผิดชอบลงทะเบียน ลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนในกลุ่มเปราะบางได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ในท้องที่ห่างไกล ประกอบกับธนาคารออมสินสาขาตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ บริการรับลงทะเบียนในกลุ่มลูกค้าของธนาคารด้วย โดยวันนี้ อำเภอศรีสวัสดิ์ ได้คาดการณ์การรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครบทั้ง 6 ตำบล 33 หมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายจำนวนประมาณ 7,500 ครอบครัว จากเป้าหมายผู้สามารถลงทะเบียนได้ ทั้งหมด

ทั้งนี้ยังคงเหลือ ประชาชนที่ยังไม่ลงทะเบียนในกลุ่มที่ มีชื่ออยู่อำเภอศรีสวัสดิ์ แต่ตัวบุคคลอยู่นอกพื้นที่ และผู้ที่เอกสารไม่ครบถ้วน จำนวนหนึ่ง   ซึ่งอำเภอศรีสวัสดิ์และธนาคารในเครือข่ายจะรับไปลงทะเบียนต่อไป ณ ที่ตั้งที่ทำการ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ตามกำหนดโครงการฯ หากประชาชนตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ไม่ผ่านหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ โทร 034-597-054

​​​​​​​

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.