เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"อำเภอสังขละบุรี" จัดพิธีปฎิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับสัญชาติไทย


29 ก.ย. 2565, 13:19"อำเภอสังขละบุรี" จัดพิธีปฎิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับสัญชาติไทย
วันนี้ 29 ก.ย. 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ศาลาประชาคมอำเภอสังขละบุรี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประชาชนให้แก่ผู้ได้รับสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จำนวน 53 ราย  แบ่งเป็น มาตรา 7 ทวิ วรรคสองอายุต่ำกว่า 18 ปี 32 ราย  มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง อายุมากกว่า 18 ปี 9 ราย และมาตรา 23 จำนวน 12 ราย

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้ชื่อ 10 Flagships to DOPA ALL smart 2022  ทั้งนี้ปัญหาการไร้สัญชาติ ถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งหากบุคคลใดเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บุคคลนั้นย่อมไม่ถือเป็นพลเมือง และไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเทียบเท่ากับพลเมืองแห่งรัฐนั้นกรมการปกครองกำหนดให้งานสัญชาติและสถานะบุคคลเป็น1ใน10โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ซึ่งอำเภอสังขละบุรีได้มีการดำเนินการและยกระดับงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-พ.ศ.2565 อำเภอสังขละบุรีได้ดำเนินการมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับสัญชาติไทยตามโครงการฯไปแล้วจำนวน 4,002 ราย ส่วนปี พ.ศ.2565 อำเภอสังขละบุรีโดยนายอำเภอ ได้อนุมัติสัญชาติไทย (คำร้องของปี 2564-2565) จำนวน 180 ราย  โดยปี พ.ศ.2565นี้ มีผู้ยื่นคำขอสัญชาติไทยทั้งสิ้นจำนวน 182 ราย นายอำเภออนุมัติแล้ว 72 ราย อยู่ระหว่าดำเนินการ 110 ราย

น.ส.ศรีวรรณ ทวีนพคุณ อายุ 19 ปี อาชีพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจ.กาญจนบุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ในวันนี้ ที่ผ่านการไม่มีบัตรประชาชนทำให้ตนเองรู้สึกน้อยใจ เนื่องจากไม่มีสิทธิในหลายๆเรื่อง ไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องการศึกษาและการประกอบอาชีพ ตนจึงเรียนแค่ ม 3 เพราะไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร ถึงวันนี้ตนเองได้เป็นคนไทย มีสิทธิเหมือนคนทั่วไปจึงได้เปลี่ยนความคิดในการดำเนินชีวิตและกลับอยากมาเรียนต่อเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยตนเองตั้งใจจะเรียนต่อ ก.ศ.น จนจบ ม 6 และจะไปเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาล เพื่อทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอาชีพที่ตนเองรัก ต่อจากนี้จะตั้งใจดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.