เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชุมพร รณรงค์ลดโลกร้อน จัดทำถังขยะเปียกทุกชุมชน


28 ก.ย. 2565, 18:08ชุมพร รณรงค์ลดโลกร้อน จัดทำถังขยะเปียกทุกชุมชน
ชุมพร รณรงค์ลดโลกร้อน จัดทำถังขยะเปียกทุกชุมชน
   วันนี้(28 ก.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพรใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบธง “ตำบลสะอาด” (จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100%)     
   นายโชตินรินทร์ เกิดส ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า หลังกระทรวงมหาดได้กำหนดให้ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งยังช่วยลดขยะเปียกในทุกครัวเรือน ลดภาวะโลกร้อนและสร้างคาร์บอนเครดิตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นรายได้ให้ท้องถิ่นต่อไปในอนาคต จังหวัดชุมพร จึงได้มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกให้ ครอบคลุมทุกครัวเรือน  ด้วยความสมัครใจ โดยกำหนดแนวทางดังนี้คือ 1.”ผู้นำทำก่อน” โดยให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องที่-ท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนทุกรูปแบบ ดำเนินการเป็นต้นแบบให้กับภาคครัวเรือนอื่นๆในพื้นที่   2. ให้คณะกรรมการหมู่บ้านและอ.ส.ม. รับผิดชอบครัวเรือนภายในหมู่บ้านชุมชนที่ชัดเจน ให้มีความเข้าใจถึงผลประโยชน์การจัดทำทั้งขยะเปียก ในทุกพื้นที่ทุกชุมชน พร้อมเชิญชวนใก้เข้าร่วมโครงการแบบสมัครใจ และ 3. สร้างการมีส่วนร่วมในทุกครัวเรือนให้จัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน
   จึงได้จัด พิธีมอบธง “ ตำบลสะอาด” ขึ้นในวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกครัวเรือนมีถังกำจัดขยะเปียก 100 % แล้วนำไปประดับธง “ตำบลสะอาด” ณ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ในการสอบทานจากหน่วยงานภาครัฐภายนอกต่อไป
   ทั่งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 จังหวัดชุมพร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถจัดทำถังขยะเปียกได้ครบทุกครัวเรือนครบแบบ 100 % มี 2 เทศบาล กับ 1 อบต.ได้แก่ 1.เทศบาลตำบลบางสน อ.ปะทิว 2.เทศบาลตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน และ 3.อบต.แหลมทราย อ.หลังสวน

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.