เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองผู้ว่าฯกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38


28 ก.ย. 2565, 16:28รองผู้ว่าฯกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38
วันนี้  28 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสมหวัง บุญระยอง นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้ง 22 คณะ เข้าร่วมประชุมฯ 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงในเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ พร้อมทั้งได้แจ้งประกาศชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” มีจำนวนทั้งสิ้น 48 ชนิดกีฬา ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” มีจำนวนทั้งสิ้น 17 ชนิดกีฬา  จากนั้นได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของแต่ละฝ่ายที่จะต้องหารือและดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.