เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เริ่มแล้ววันแรก! เทศกาลกินเจกาญจนบุรี ร้านค้าอาหารคึกคัก แต่โรงทานอาหารเจฟรี เงียบเหงา


25 ก.ย. 2565, 16:58เริ่มแล้ววันแรก! เทศกาลกินเจกาญจนบุรี ร้านค้าอาหารคึกคัก แต่โรงทานอาหารเจฟรี เงียบเหงา
วันนี้ 25 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า บรรยากาศเทศกาลกินเจปีนี้คึกคัก ร้านจำหน่ายอาหารเจ เปิดขึ้นทุกมุมเยอะมาก แต่ละร้านพบว่ามีประชาชนไปอุดหนุนกันหนาแน่นทุกร้าน แต่ละร้านมีอาหารเจหลากหลายให้เลือกซื้อกับไปบริโภค ที่บ้าน หรือจะรับประทานที่ร้านก็แล้วแต่ความสะดวก ทางร้านจำหน่ายอาหารเจ ก็จัดโต๊ะไว้ให้บริการด้วยเช่นกัน อาหารเจส่วนประกอบจะเป็นจำพวกพืชผักนำมาประกอบเป็นอาหารเจ โดยเฉพาะส้มตำเจ ปลาร้าจะใช้ถั่งหมักแทนปลาร้า มีบรรดาที่ชอบบริโภคส้มตำจะสั่งกันเป็นจำนวนมาก  นอกจากร้านที่จำหน่ายอาหารเจแล้ว ก็นี้ยังมีมูลนิธิฯ ต่างๆ ได้เปิดโรงทานให้ประชาชนได้กินอาหารเจ ฟรีด้วยเช่นกัน แต่พบว่าการเปิดโรงทานอาหารเจกินฟรี กลับไม่คึกคักมากนัก ต่างกับร้านที่จำหน่ายอาหารเจ กลับคึกคักมากกว่า และก็ส่งผลกระทบไปยังร้านที่จำหน่ายอาหารตามสั่งทั่วไป เมื่อเข้าฤดูกินเจ ร้านอาหารตามสั่งกับได้รับผลกระทบ ขายไม่ดีประชาชนหันไปกินเจมากกว่า 

 

สำหรับที่บริเวณโรงเจ เค่งฮกตั๊ว วัดถาวรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ทุกปีจะจัดกิจกรรมถือศีลกินเจ โดยก่อนหน้านี้จะมีขบวนแห่เทพเจ้าก่อนเทศกาลกินเจ ซึ่งในปีนี้ทางวัดไม่ได้จัดขบวนแห่องค์เทพเจ้าประจำเทศกาลถือศีลกินเจ โดยได้งดกิจกรรมการแห่องค์เทพเจ้าฯ มาเป็นเวลาประมาณ 3 ปี  เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด – 19  เป็นต้นมา ซึ่งเทศกาลกินเจ เป็นการละเว้นชีวิตสัตว์ตลอดทั้ง 10 วัน ในเทศกาลถือศีลกินเจ โดยในวันแรกในการเริ่มเทศกาลกินเจ ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ได้นำเครื่องเซ่นไหว้ ตั้งโต๊ะประกอบพิธี สวดมนต์ บูชาองค์เทพเจ้า โดยมี พระสมณานัมธีราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายซ้าย เจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม กาญจนบุรี นำพระสงฆ์อนัมนิกาย ประกอบพิธี โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นกรรมการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ แต่งกายด้วยชุดสีขาว ร่วมประกอบพิธี กันเป็นจำนวนมาก เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจ โดยในวันนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะเข้าร่วมในเทศกาลถือศีลกินเจ จะเริ่มกินอาหารเจ เพื่อเป็นการล้างท้อง ก่อนจะเริ่มกินเจ มื้อแรกคือช่วงเย็นวานที่ผ่านมา ส่วนในวันนี้จะเป็นวันแรกของการกินเจ อย่างเคร่งครัดตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 4 ต.ค. 2565 ในเทศกาลกินเจ รวมจำนวน 10 วัน ซึ่งการถือศีลกินเจนี้อุปกรณ์ทุกสิ่งจะต้องไม่ไปใช้รวมกันกับ ผู้ที่ไม่ได้ถือศีลกินเจ เด็ดขาด ซึ่งเป็นการสืบทอดกันมาช้านาน เมื่อถึงเทศกาลกินเจแล้วต้องปฏิบัติให้ได้จนครบเวลา 10 วัน  ที่วัดถาวรวราราม ในช่วงค่ำคืนก็จะมีพิธี ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกคืนอีกด้วย

 

สำหรับประวัติ...วัดถาวรวราราม หรือวัดคั้นถ่อตื่อ ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวัดหนึ่งในบวรพระพุทธศาสนาอนัมนิกาย ฝ่ายมหายาน วัดถาวรวราราม หรือวัดคั้นถ่อตื่อ (วัดญวน) ได้จัดตั้งขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี สาเหตุที่ได้มีการจัดตั้งวัดถาวรวราราม ขึ้นก็เพราะว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นได้มีชาวญวนอพยพครอบครัวเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นอันมาก ในปี พศ. 2377 ทางบ้านเมืองจึงแยกย้ายให้ไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยไปตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณบ้านท่าพะเนียด ตำบลท่ามะขาม และที่บ้านลิ้นช้าง ตำบลบ้านเหนือ ชาวญวนที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเหล่านี้เป็นผู้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา จึงได้สร้างวัดฝ่ายยอนัมนิกายขึ้นที่บ้านโรงหีบ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งชื่อว่า "วัดญวน" อาราธนาพระภิกษุมาจำพรรษาโดยมีท่านอธิการบ๋าวหาย เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

เมื่อท่านอธิการบ่าวหาย ถึงแก่มรณภาพลง ท่านอธิการเหยี่ยวเค ก็ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็นองค์ที่ 2 ท่านอธิการเหยี่ยวเคเป็นผู้มีความมานะวิริยะอย่างแรงกล้า ได้ทำการสร้างอุโบสถด้วยการก่ออิฐถือปูนขึ้นใหม่ ในพุทธศักราช 2436 ซึ่งแต่เดิมนั้นยังไม่มีพระอุโบสถ คงมีแต่วิหารและศาลาที่สร้างขึ้นด้วยตัวไม้ หลังคามุงแฝกท่านอธิการเหยี่ยวเคได้ทำการบอกบุญเรี่ยไรต่อพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพฯ และแถบบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง มีเมืองราชบุรี เมืองสมุทรสงคราม เป็นต้น การก่อสร้างพระอุโบสถได้แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2438 ท่านอธิการเหยี่ยวเค เจ้าอาวาสจึงได้ไปอาราธนาพระพุทธรูปศิลาแลงจากวัดร้างแห่งหนึ่งในตำบลท่าเสา แขวงเมืองกาญจนบุรี เก่า มาประดิษฐานเป็นพระประธาน (พระประธานองค์นี้ต่อมาได้รับพระราชทานนามจากเจ้าฟ้าชายวชิราลงกรณ์ (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน) ว่า "พระพุทธสถาพรมงคล") พร้อมด้วยพระพุทธรูปเบื้องขวาเบื้องซ้ายอีก 2 องค์ได้ทำการลงรักปิดทองเสร็จสิ้นแล้วมีความสง่างามมาก

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #เทศกาลกินเจ  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.