เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ธกส.ประจวบฯ มอบข้าวสาร-เงินสด 40,000 บาท หนุนโรงเรียนบ้านวังปลาปลูกพืชตามศาสตร์พระราชา


22 ก.ย. 2565, 05:07ธกส.ประจวบฯ มอบข้าวสาร-เงินสด 40,000 บาท หนุนโรงเรียนบ้านวังปลาปลูกพืชตามศาสตร์พระราชา
วันที่ 21 ก.ย.65 นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายภัตติ ชุนทรภัทรโภคิน ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาปราณบุรี และผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาสามร้อยยอด ผู้จัดการธ.ก.ส.สาขากุยบุรี นำเจ้าหน้าที่ ของธนาคาร ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี ลงพื้นที่โรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบข้าวสารสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 255 กิโลกรัม มูลค่า 10,000 บาท พร้อมมอบเงินจำนวน 40,000 บาทเพื่อส่งเสริมให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ส่งเสริมนักเรียนปลูกพืชเกษตรปลอดภัยตามศาสตร์พระราชา เพื่อใช้ประกอบอาหารบริโภคในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยมีนางสาวนิภาพร หน่วงเหนี่ยว ผอ.โรงเรียนชลประทานปราณบุรี นำคณะครูนักเรียน ร่วมร้องเพลงโรงเรียนของหนู ของศิลปิน ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เพื่อเป็นการต้อนรับคณะ นอกจากนี้ทางด้านกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรียังได้ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล(มหาชน) มอบถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1500 ลิตร และสร้างฐานคอนกรีตเพื่อวางถังน้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับปั่นไฟ และใช้เติมเครื่องยนต์เรือท้องแบนสำหรับรับส่งนักเรียนข้ามแม่น้ำปราณบุรีเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี การสัญจรลำบาก มีครู 1 คน นักเรียนเพียง 30 คน โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ มี นางขวัญเรือน โสทน พัฒนาการอำเภอปราณบุรี นายศิริชัย บัวทอง เกษตรอำเภอปราณบุรี นายเกษม สุวรรณชาติ นายก อบต.เขาจ้าว นายเพชรพร โกมลฤทธิ์ กำนัน ตำบลเขาจ้าว นายปรีชา ไหมฉิม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายนิพล สุดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านท่าวังปลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ โอกาสนี้ยังได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวังปลาได้อิ่มหนำสำราญกันอีกด้วยนายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการมอบข้าวสาร และมอบเงินให้กับทางโรงเรียนนำไปใช้ตามโครงการเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน โดยการปลูกพืชทำการเกษตรแบบปลอดภัย เพื่อนำมาใช้บริโภคในโรงเรียน ตามโครงการเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิธีทำการเกษตร แบบปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร อยู่บนพื้นที่เขตปลอดภัยทางทหาร โดยผลผลิตทางการเกษตรหากเหลือจากการบริโภคของทางโรงเรียนแล้ว จะมีทางทีมงาน ธ.ก.ส. เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมนำผลผลิตไปวางจำหน่ายบริเวณตลาด โก กรีน หน้าธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกวันพุธ เพื่อเป็นรายได้ให้กับทางโรงเรียนนำไปต่อยอดอีกทางหนึ่งด้วย


ด้านนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี กล่าวว่า ในโอกาสที่วันนี้ทางด้านธนาคาร ธ.ก.ส.ได้จัดโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา ทางอำเภอปราณบุรีจึงได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี มอบถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 1,500 ลิตร และสร้างฐานคอนกรีตสำหรับวางถัง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค พร้อมกับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ใช้เป็นยานพาหนะในเรือเพื่อรับส่งนักเรียนข้ามฟาก อีกจำนวน 60 ลิตร เนื่องจากนักเรียนมีบ้านพักอาศัยอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนปราณบุรี เดินทางสัญจรมาโรงเรียนทางรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยากลำบาก โดยมีการสนับสนุนและดูแลความปลอดภัยในการเดินเรืออย่างเต็มที่


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.