เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ. เร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ กทม. - 11 จังหวัด พร้อมสำรวจความเสียหาย


21 ก.ย. 2565, 10:57ปภ. เร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ กทม. -  11 จังหวัด พร้อมสำรวจความเสียหาย
วันที่ 21 ก.ย. 65 เวลา 09.35 น. ปภ.รายงานอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใน 36 จังหวัด รวม 98 อำเภอ 222 ตำบล 847 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 143,113 ครัวเรือน และกทม. ผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา  สระแก้ว และปทุมธานี รวม 7 อำเภอ 16 ตำบล 60 หมู่บ้าน และกทม. รวม 2 เขต 7 แขวง ขณะที่ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ทำให้ยังคงมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 16 อำเภอ 126 ตำบล 659 หมู่บ้าน รวมถึงเกิดวาตภัยในอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานจังหวัดดูแลประชาชน คลี่คลายสถานการณ์  และสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการต่อไป 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งโดยตั้งแต่วันที่ 4 - 21 ก.ย. 65 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 36 จังหวัด รวม 98 อำเภอ 222 ตำบล 847 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 143,113 ครัวเรือน และกรุงเทพมหานคร มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย (อุดรธานี) ไม่มีผู้เสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สระแก้ว ปทุมธานี รวม 7 อำเภอ 16 ตำบล 60 หมู่บ้าน รวมถึงกรุงเทพมหานคร รวม 2 เขต 7 แขวง สถานการณ์ภาพรวมทุกจังหวัดระดับน้ำลดลง ดังนี้- ตาก น้ำจากแม่น้ำวังไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอสามเงา รวม 3 ตำบล (วังหมัน ยกกระบัตร วังจันทร์) 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,029 ครัวเรือน 
- สุรินทร์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองสุรินทร์ รวม 7 ตำบล 32 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน
- บุรีรัมย์ น้ำในลำสะแทดล้นตลิ่งเข้าท่วมตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง รวม 1 หมู่บ้าน
- นครราชสีมา น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว รวม 1 หมู่บ้าน 
- สระแก้ว น้ำท่วมบ้านเรือนและถนนในตำบลทุ่งหมาเจริญ และตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น รวม 2 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย 
- ปทุมธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลำลูกกา และอำเภอคลองหลวง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,865 ครัวเรือน 
- กรุงเทพมหานคร น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 เขต ได้แก่ เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกเขตคันกั้นน้ำ รวม 7 แขวง

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมจากผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ โดยสถานการณ์ล่าสุดในวันที่ 21 ก.ย. 65 ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 16 อำเภอ 126 ตำบล 659 หมู่บ้าน ดังนี้ 
- มหาสารคาม เกิดฝนตกหนักรวมกับมวลน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้แม่น้ำชีล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย
รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
- อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ รวม 3 ตำบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 271 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง 
 - พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา รวม 88 ตำบล 535 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,404 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
 - อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก และอำเภอไชโย รวม 9 ตำบล 33 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 745 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น
 - สิงห์บุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี และอำเภอเมืองสิงห์บุรี รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 170 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว 
 - ปทุมธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น


นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. เกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล ทำให้ต้นไม้ล้มขวางถนน เสาไฟฟ้าล้ม 2 ต้น ประชาชนได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ 7 ครัวเรือน 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง และได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป 

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับ แจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.