เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.เร่งหารือ กทม. วางแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตลาดกระบัง


16 ก.ย. 2565, 16:39ปภ.เร่งหารือ กทม. วางแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตลาดกระบัง
วันนี้ ( 16 ก.ย.65 ) เวลา 13.00 น. ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในเขตลาดกระบัง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ผู้แทนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ปภ. ร่วมการประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือ การสำรวจและประเมินความเสียหายให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยรวดเร็วและทั่วถึง 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.