เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ในหลวงทรงห่วงใย พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตลาดกระบัง


16 ก.ย. 2565, 16:04ในหลวงทรงห่วงใย พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตลาดกระบัง
ตามที่เกิดฝนตกหนัก ต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพ และเดินทางสัญจรได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด และทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 

วานนี้ (15 ก.ย.65) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทหาร 904 หน่วยพระราชทาน เชิญถุงยังชีพพระราชทาน บรรจุสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตลาดกระบัง ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน ยังซึ่งความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.