เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
"ในหลวง-พระราชินี" พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.อินเดียเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่


14 ก.ย. 2565, 20:19

"ในหลวง-พระราชินี" พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.อินเดียเฝ้าฯ ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่วันที่ ( 14 ก.ย.65 ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุจิตรา ทุไร (Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ 

ในโอกาสนี้ นายอาร์. สวามีนาถัน (Mr. R. Swaminathan) คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย©2018 ONBNEWS. All rights reserved.