เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สุรินทร์" ประกาศ! พื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ พร้อมให้ทุกภาคส่วนเร่งให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ


13 ก.ย. 2565, 22:22"สุรินทร์" ประกาศ! พื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้ว  4  อำเภอ พร้อมให้ทุกภาคส่วนเร่งให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบ
จากรณี ฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องในห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน  ประกอบกับปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำมูลจากจังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ จำนวน 4 อำเภอ 15 ตำบล 101 หมู่บ้าน 2593 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 18,349 ไร่ ประกอบด้วย อำเภอพนมดงรัก 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน 296 ครัวเรือน อำเภอปราสาท 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน 98 ครัวเรือน อำเภอชุมพลบุรี 8 ตำบล 54 หมู่บ้าน 2,149 ครัวเรือน และอำเภอท่าตูม 1ตำบล 4 หมู่บ้าน 50 ครัวเรือนซึ่งจังหวัดได้กำชับให้แต่ละอำเภอดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเบื้องต้นแล้ว พร้อมทั้งสั่งการให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว จำนวน 4  อำเภอ  เพื่อให้การบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว เป็นไปตามแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 


เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัย อย่างเร่งด่วน ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที  และสามารถตั้งงบประมาณตามวงเงิน เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.