เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สุรินทร์ อ.บัวเชด ร่วมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ


7 ก.ย. 2565, 17:45สุรินทร์ อ.บัวเชด ร่วมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ
ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า อำเภอบัวเชดร่วมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัย อย่างยั่งยืน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

วันนี้( 7 กันยายน 2565) นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์  นายอำเภอบัวเชด พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   นายชนะชล มูลจันทร์  ประธาน กกต.ตร.สภ.บัวเชด  นายภิญโญ ฉลาดรอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา นายชูศักดิ์ พันธ์ภา กำนันตำบลสะเดา ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบัวเชด  คณะกรรมการเหล่ากาชาดอำเภอบัวเชด  ผู้นำชุมชน  ผู้นำจิตอาสาประราชทาน  นายศักดา สุขตน ภาคีเครือข่ายภาคสื่อมวลชน

 

 ร่วมกันดำเนินการมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ ตามโครงการ “90 พรรษา 90 ครัวเรือน เทิดพระเกียรติถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จำนวน 13 ครัวเรือน  10 หมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ดำเนินการโดย ส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ เพื่อแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 6 ตำบล  68 หมู่บ้าน  อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์

 นายพิสิทธิ์  ศรีวรานันท์  นายอำเภอบัวเชด  กล่าวให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า  ขอขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วน  ภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ  พ่อค้าแม่ค้า และผู้ใจบุญทุกท่าน  เนื่องจากโครงนี้  ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแม้แต่บาทเดียว โดยได้รับบริจาคสิ่งของต่างๆมาจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันดำเนินโครงการดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ขณะที่ นายชนะชล มูลจันทร์  ประธาน กกต.ตร.สภ.บัวเชด  กล่าวว่า  ตนเองและคณะกรรมการ กต.ตร. ยินดีให้การสนับสนุนกับทางอำเภอบัวเชดและส่วนราชการ และพร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ เนื่องจากทางคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.บัวเชด ก็ได้ทำกิจกรรมเช่นนี้อยู่เป็นประจำคำที่เกี่ยวข้อง : #สุรินทร์  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.