เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ชาวพังงา แห่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและให้ข้อมูลไปกรอกให้ถูกต้อง


5 ก.ย. 2565, 09:31ชาวพังงา แห่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจและให้ข้อมูลไปกรอกให้ถูกต้อง
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชน เดินทางมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบริเวณธนาคาร ธกส.สาขาตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งเป็นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ที่เปิดรับสมัครลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้มีการอธิบายทำความเข้าใจกับชาวบ้านพร้อมแจกแบบฟอร์มให้ชาวบ้านไปกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ส่วนประชาชนท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนเองได้ทางธนาคารจะมีการลงทะเบียนให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับการลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ทั้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว และผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ ให้เลือกปุ่ม ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และเริ่มลงทะเบียน ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกรอกข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด และเลขหลังบัตร เมื่อตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันข้อมูล ผู้ลงทะเบียนที่โสด ให้กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนได้ทันที โดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารหรือเดินทางไปหน่วยงานรับลงทะเบียน ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์สำเร็จ จะต้องเลือกหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนสะดวก เพื่อไปยื่นเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว สามี ภรรยา และบุตรที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ถึงจะถือว่าจบขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้


โดยจะจัดให้มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก หลังจากลงทะเบียนแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป หากผู้ลงทะเบียนพบว่า ข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน หลังจากนั้นจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติว่า ใครผ่าน หรือไม่ผ่านได้ช่วงเดือนมกราคม 2566 ซึ่งการใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการรอบใหม่จะเป็นการใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้ได้รับสิทธิรอบใหม่


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.