เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)องคมนตรีลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา


17 ส.ค. 2565, 18:04องคมนตรีลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยม รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
วันนี้ 17 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 

โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมด้วยนพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี                           นพ.ศานติ์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อบ้านเมืองไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นสำคัญ ทั้งด้านสังคม   สาธารณสุข และหลักการแก้จน โดยมุ่งเน้นที่การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง  จากนั้นองคมนตรี และคณะได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย 20 ราย พร้อมมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ตึกผู้ป่วยใน   เยี่ยมชมห้องกายภาพบำบัด  ห้อง Telemedicine บริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้ AI ช่วยในการคัดกรองโรคทางตา และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล ตั้งแต่ ระดับ รพ.สต. จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆประกอบด้วย โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต.ห้วยกระเจา ,โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล ต.สระลงเรือ,หน่วยบริการคนพิการห้วยกระเจา โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.กาญจนบุรี    และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นตะแบก และต้นกรันเกรา ที่ บริเวณอาคารภูมิพัฒน์

 

โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามและเปิดอาคาร “ภูมิพัฒน์” เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและศาสตร์พระราชา มาใช้ในการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ มีน้ำใจ ใฝ่พอเพียง”และนำไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย

  คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.