เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ส.ส.พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค มอบเก้าอี้ 100 ตัว โต๊ะ 20 ตัว ให้โรงเรียนบ้านครัว


17 ส.ค. 2565, 17:26ส.ส.พีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  มอบเก้าอี้ 100 ตัว โต๊ะ 20 ตัว ให้โรงเรียนบ้านครัว
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสุชาติ  คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ นายพูลศักดิ์  นาพูลผล นายอำเภอบ้านหมอ และ ส.ส.พีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมคณะผู้ติดตามและทีมงาน  ในโอกาสที่ ส.ส.พีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค ได้ให้การสนับสนุนและให้เกียรติส่งมอบวัสดุคุรุภัณฑ์ เก้าอี้ จำนวน100 ตัว และ โต๊ะหน้าขาวจำนวน 20 ตัว เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์ ) ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนต่อไป  โดยทาง ส.ส.พีระวิทย์ เรืองลือดลภาค ได้ส่งมอบวัสดุคุรุภัณฑ์ดังกล่าว ได้แก่โต๊ะ เก้าอี้ ให้แก่ท่านพูลศักดิ์  นาพูลผล นายอำเภอบ้านหมอ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่นายสุชาติ คงสมปราชญ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว (ซืเมนต์ไทยสงเคราะห์    โดยการประสานงานของนายธนชาต  เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) กับคุณสุณี ชมชื่น โอกาสนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวขอบคุณ ส.ส.พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์แบบบัญชีรายชื่อ และนายพูลศักดิ์ นาพูลผล นายอำเภอบ้านหมอ และมอบของที่ระลึก  จากนั้นตัวแทนนักเรียนโดยเด็กหญิง พัทธมน  พลหนา  ประธานนักเรียนได้กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านด้วย

คำที่เกี่ยวข้อง : #สระบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.