เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)นายกฯ เชิญชวนประชาชนฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ตามฤดูกาล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


17 ส.ค. 2565, 10:30นายกฯ เชิญชวนประชาชนฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ตามฤดูกาล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันนี้ (17 ส.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเหลือเวลาเพียงอีก 15 วันสุดท้าย ตามที่ สปสช. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม- 31 สิงหาคม นี้  ทั้งนี้ การฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ สามารถลดอาการรุนแรงของโรคและความเสี่ยงในการเสียชีวิต  อีกทั้ง โรคไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคที่มีการแพร่ระบาดกระจายได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วยมีจำนวนมากเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19  อาจก่อให้เกิดอาการและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตลงได้โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)

2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน

3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

6. โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

รวมทั้งประชาชนทุกสิทธิการรักษา ประชาชนสามารถติดต่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ที่สถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง ได้แก่ รพ.รัฐทุกแห่ง, รพ.สต., ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีน


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,461 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,460 รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,402,622 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,243 ราย หายป่วยสะสม 2,405,746 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,902 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 10,217 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 943 ราย


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.