เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)สระบุรี จัดกิจกรรม วิ่งดูดนม ไทย-เดนมาร์ค รัน 2022


14 ส.ค. 2565, 14:07สระบุรี จัดกิจกรรม วิ่งดูดนม ไทย-เดนมาร์ค รัน 2022

วันที่ 14 ส.ค.65.  ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค บริเวณเขิงเขาตาแป้น  อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นาย อำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม วิ่งดูดนม ไทย-เดนมาร์ค รัน 2022 โดยมี นาย สมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  มี นาย อภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  กล่าววัตถุประสงค์ 
การจัดกิจกรรมวิ่งดูดนม ไทย-เดนมาร์ค รัน 2022  ในครั้งนี้  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีกิจกรรมและธรรมชาติลายล้อม มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามีผู้คนและนักท่องเที่ยวให้ ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวนมากขึ้น ทางกิจกรรมจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมสำหรับครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรม “วิ่งดูดนม ไทย-เดนมาร์ค รัน 2022” การจัดงานดังกล่าวจะมี กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์แก่ชุมชนโดยรอบ และหน่วยงานราชการอื่นๆอีกด้วย ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นธุรกิจบริการที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่ง กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่น่าจับตามองคือกลุ่มธุรกิจที่พักโรงแรม ดังจะเห็นได้ว่ารายได้จากที่พักที่นักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยว เป็นรายได้หลักประเภทหนึ่งของการ 
การจัดกิจกรรมวิ่งดูดนม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.วิ่ง 12 กิโลเมตร  , 2.วิ่ง 5 กิโลเมตร  ,3.วิ่ง  3 กิโลเมตร  มี เหล่านักวิ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เข้าร่วมวิ่งในงานนี้กันเป็นจำนวนมาก  มีอาหารการกินโดยเฉพาะนมไทย-เดนมาร์ค ที่ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับเหล่าบรรดานักวิ่งทั้งหลาย ให้รับประทานฟรีตลอดงาน
ด้าน นาย อำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   กล่าวว่า วันนี้เป็น การจัดกิจกรรมวิ่งดูดนมไทย-เดนมาร์ค รัน 2022   ซึ่งวัตถุงประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการ วิ่ง  สำหรับการวิ่งในครั้งนี้  ส่งเสริมการวิ่งในเชิงสังเกตธรรมชาติ เพราะสถานที่แห่งนี้ มีพื้นที่ประมาณ   1,800 ไร่ ซึ่ง เรียกว่า เขาตาแป้น มีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  นักท่องเที่ยวและนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งมี ทั้งหมดประมาณ 1,600 คน   จะได้สัมผัสธรรมชาติที่อ.ส.ค.แห่งนี้  และได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง   เพราะฉะนั้นจะเป็นการส่งเสริม พัฒนาพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ของภาคเอกชนและของราชการ  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่มีทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะมาท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป  เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศ  ไทย
  สำหรับงานในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย ผอ.ท่องเที่ยว สำนักงาน พระนครศรีอยุธยา  ได้กรุณาเป็นแม่งานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และใช้พื้นที่ของอ.ส.ค.ในการจัดงาน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ  ทั้งภาคีชุมชนและบุคคลในบริเวณรอบนี้  รวมทั้งประธานสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี  และที่สำคัญอย่างยิ่ง  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากพี่น้องสื่อมวลชน  จากนักวิ่ง 1600 คน  ได้ร่วมกิจกรรม โดยการวิ่งเรามีทั้งหมด 3 ระยะทาง มี  12 กิโลเมตร  , 5กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร   ก็หวังอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้จะเกิดขึ้นทุกปี  และคงได้รับความร่วมมือจากนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทั้งหลายมาเยี่ยมชมอ.ส.ค. ซึ่งสถานที่อ.ส.ค.แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมการเลี้ยงโคนม แห่งแรกของประเทศไทย  ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานโดยพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงราชทานไว้เมื่อ 60 ปีที่แล้ว  ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชม  เรามีการกิจกรรมในเรื่องการส่งเสริมการโคนม  ท่านสามารถมาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงโคนม มาฝึกปฏิบัติได้ มารีดนมได้ และมาดูว่านมดีที่เป็นแบรนด์วัวแดง เป็นเช่นไร  ผลิตจากอะไร  เรามีศูนย์เรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ท่านสามารถมาเยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติได้  และที่สำคัญอยากเชิญชวนคนไทยร่วมกันดื่มนม บริโภคนม  วันนี้คนไทยดื่มนมเพียง 18 ลิตร  ต่อคนต่อปี ถือว่าน้อยมาก เพราะนมนั้นเป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าอาหารสูง ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  จึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกภาคส่วน ได้ร่วมรณรงค์ในการดื่มนม เพื่อเพิ่มปริมาณการดื่มนมให้มากขึ้น  นอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม ให้ยั่งยืนตลอดไป 
สัมฯ นาย อำพันธุ์ เวฬุตันติ ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   

คำที่เกี่ยวข้อง : #สระบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.