เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซ่อมหอพักนักเรียนบ้านไกล-ห้องน้ำ รร.บ้านกองม่องทะ ใจกลางป่าเขตฯทุ่งใหญ่นเรศวร


14 ส.ค. 2565, 11:36ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซ่อมหอพักนักเรียนบ้านไกล-ห้องน้ำ รร.บ้านกองม่องทะ ใจกลางป่าเขตฯทุ่งใหญ่นเรศวร
วันนี้ 14 ส.ค. 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า เจ้าคุณพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง หรือวัดเหนือ ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เดินทางไปเป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อจัดหางบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียนบ้านไกล และปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ หมู่ 2 ต.ไล่ว่ อ.สังขละบุรี โดยมีคุณสายสุรีย์ สุทธิสัญญาพันธ์ นักธุรกิจผู้ประกอบการอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

มีนายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ สส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ นายชัยศักดิ์ ภูมูล ผอ.โรงเรียนบ้านกองม่องทะ รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เข้าร่วม การทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านกองม่องทะ เดินทางมาตรวจวัดอาการไข้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับทุกคนที่มาร่วมพิธีอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้นายชัยศักดิ์ ภูมูล ผอ.โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เปิดเผยภายหลังว่า สำหรับโรงเรียนบ้านกองม่องทะ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 รวมเวลา 46 ปีมาแล้ว ทำให้สภาพอาคารเรียน รวมทั้งหอพักรักเรียนไกล และห้องน้ำ เกิดความทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลระยะเวลา จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม โดยเฉพาะในส่วนห้องน้ำของนักเรียนที่เป็นสิ่งบริการพื้นฐานที่จะให้นักเรียนได้ใช้บริการอย่างถูกสุขลักษณะมีความสะอาดที่เหมาะสมซึ่งเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่ดี

 

 ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นมา โดยได้รับความเมตตาและความอนุเคราะห์จาก พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (เจ้าคุณเพิ่ม) ดร.เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง(วัดเหนือ)มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณพี่สายสุรีย์ สุทธิสัญญาพันธ์ ซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

และนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากผู้นำชุมชน รวมทั้งชาวบ้าน และข้าราชการในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี มาร่วมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้ในการปรับปรุงห้องน้ำของนักเรียน บางส่วนก็จะนำไปปรับปรุงหอพักนักเรียนให้เด็กนักเรียนที่มาพักประจำอยู่ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ

 

ซึ่งโรงเรียนบ้านกองม่องทะนั้นมีอยู่หลายสาขา ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 2.โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนบ้านเกาะสะเดิ่ง 3.โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนเกงสะเดา 4.โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านไล่โว่ และโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ มีนักเรียนรวมกันจำนวน 553 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นลูกหลานของชาวกะเหรี่ยง 100%

 

ซึ่งทางโรงเรียนมีโครงการที่จะพัฒนาปรับปรุงในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นท่านที่ต้องการทำบุญสามารถบริจาคได้โดยตรงกับทางโรงเรียนได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสังขละบุรี ชื่อบัญชี “โรงเรียนบ้านกองม่องทะรายได้สถานศึกษา” บัญชีเลขที่ 679-156968-9 สำหรับงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น  774,707.50 บาท และนอกจากนี้ยังมีเงินทำบุญที่โอนเข้าบัญชีอีกจำนวนหนึ่ง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงเรียนบ้านกองม่องทะนั้น ตั้งอยู่กลางป่าและหุบเขา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก การเดินทางค่อนข้างลำบากเนื่องจากเส้นทางการเดินทางเป็นหลุมเป็นบ่อ ที่เต็มไปด้วยน้ำขัง แต่บรรยากาศของทั้งสองฟากฝั่งถนนเป็นไปด้วยความร่มรื่นสวยงาม เนื่องจากมีต้นไม้น้อยใหญ่ รวมทั้งพืชไร่ขึ้นเขียวขจีเต็มไปหมด

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.