เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผู้ว่าฯมหาสารคาม พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทาสีทางม้าลายปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง


10 ส.ค. 2565, 11:44ผู้ว่าฯมหาสารคาม พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทาสีทางม้าลายปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง
ที่บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ก่อนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทางม้าลายปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็นพระเจ้าเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565  โดยมีคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนจิตอาสา  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรม

นายธัญสุต  บริหารธนวุฒิ  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  กล่าวว่า  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม  จัดกิจกรรมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร  บริเวณทางข้ามและขอบทางให้มีความชัดเจน  เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย  มีความระมัดระวังในการข้ามถนน  และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  รวมถึงเป็นการสร้างกระแสความรับรู้  และสร้างความปลอดภัยทางถนน  โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึก  และตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินับ  และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  

 โดยกิจกรรมภายในงาน  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ได้นำคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  นักเรียน  นักศึกษา  ทาสีบนทางม้าลาย  และตีเส้นจราจรเพื่อความชัดเจน  และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน  จากนั้นได้แจกแผ่นพับและสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้ผู้ใช้ยานพาหนะ  หยุดรถให้ประชาชนตรงทางม้าลาย  สร้างจิตสำนึกที่ดีร่วมกันในการใช้รถใช้ถนน  ///Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.