เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมเสนอแนวคิดเส้นทางขยายการคมนาคม แยกแก่งเสี้ยน เมืองกาญจน์


9 ส.ค. 2565, 18:56ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมเสนอแนวคิดเส้นทางขยายการคมนาคม แยกแก่งเสี้ยน เมืองกาญจน์
วันนี้ 9 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมมรกต องค์การบริหารส่วนจังหวักาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่สี่แยกแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ

 

จุดตัดทางหลวงหมายเลข 323 กับทางหลวงหมายเลข 367 และทางหลวงหมายเลข 3199 (แยกแก่งเสี้ยน) โดยมีการเสนอแนวคิดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00 - 11.30 น. กลุ่มที่ 2 เวลา 13.00 -15.30 น. โดยจุดหลักว่าแบบไหนมีความเหมาะสมกับสี่แยกวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กับสี่แยกแก่งเสี้ยน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง ก่อสร้างอุโมงค์ หรือ สะพาน ทางแยกต่างระดับ

 

ซึ่งภาคนักธุรกิจส่วนใหญ่ นักกฎหมาย ข้าราชการ ประชาชน ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น โดยรวมว่า สี่แยกวังสารภี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นพื้นที่รับน้ำ เวลาฝนตกน้ำจะท่วมเป็นประจำ หากทำอุโมงค์ ก็จะเกิดปัญหา และอุปสรรค ในอนาคต เพราะพื้นที่ดังกล่าวสอดรับเส้นทางวังสารภีไปแยกแก่งเสี้ยน เป็นพื้นที่สูง ความเหมาะสม บริเวณแยกวังสารภี จึงเหมาะสมกับการทำสะพานต่างระดับ จัดทำวงเวียนให้เข้ากับภูมิทัศน์

 

ส่วนบริเวณแยกแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี สมควรที่จะทำอุโมงค์ ที่จะสอดรับกับสะพานจินดา ที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวอำเภอไทรโยค และอีกเส้นทางไปอำเภอศรีสวัสดิ์ แต่แนวคิดนักกฎหมาย ก็มองว่าทุกอย่างก็ให้ดำเนินให้เกิดความเจริญและสะดวกกับประชาชนและ นักท่องเที่ยวให้มากที่สุด มิใช่เห็นแก่ผลประโยชน์ของนักการเมืองบางกลุ่มบางพวก ข้าราชการและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรจุดดังกล่าว ยังมีความเห็นเหมือนกันว่าแยกวังสารภี ควรสร้างสะพานยกระดับ

 

สุดท้ายจุดจบจะเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือแนวคิดแบบลอย เพราะมีการชี้เป้าชี้รูปแบบมาแล้วก็เปล่าประโยชน์ แต่ให้ดีทำแบบสอบถามประชาชนทั้งตำบลแก่งเสี้ยน ตำบลปากแพรก และเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการเหมือนกัน แต่การพัฒนาต้องเดินหน้า อย่าเอาอย่างอื่น ทำให้งบตกไปเสียอีก

 

  


 


คำที่เกี่ยวข้อง : #กาญจนบุรี  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.