เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม" ชื่นชม! สถานีรถไฟศรีสะเกษ จัดสถานที่สะอาดสวยงาม เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมมาก


5 ส.ค. 2565, 05:21"ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม" ชื่นชม! สถานีรถไฟศรีสะเกษ จัดสถานที่สะอาดสวยงาม เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมมาก
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นางพรรณี  พุ่มพันธุ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีรถไฟศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่ให้บริการประชาชนจาก จ.ศรีสะเกษ ไปตามเส้นทางถึง จ.อุบลราชธานี และจาก จ.ศรีสะเกษ ไปยังเส้นทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยนางพรรณี ได้เดินตรวจเยี่ยมตามสถานที่ต่าง ๆ ของสถานีรถไฟศรีสะเกษและพบว่า สถานีรถไฟศรีสะเกษมีการจัดตกแต่งอาคารสถานที่ได้อย่างสวยงามมาก  ทุกจุดรอบบริเวณสถานีรถไฟมีการปรับปรุงใหม่หมด  เช่น ที่พักผู้โดยสาร ช่องจำหน่ายตั๋ว ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณทางเท้าชานชาลาสถานี  ป้ายบอกจุดให้บริการต่าง ๆ สถานที่จำหน่ายอาหาร ห้องสุขา สวนหย่อมหน้าสถานีรถไฟ ภายในบริเวณสถานีรถไฟ มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามมาก  ทำให้ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการโดยสารรถไฟต่างพากันมีความสุขที่ได้เห็นสถานีรถไฟศรีสะเกษสะอาดสะอ้านสวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายเสริมศักดิ์ บุญรอง นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทุกคนมาให้การต้อนรับนายเสริมศักดิ์ บุญรอง นายสถานีรถไฟศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานีรถไฟศรีสะเกษ ได้ร่วมใจกันพัฒนาปรับปรุงสถานีรถไฟทุกด้านอย่างเต็มที่ โดยในตอนเช้าทุกวัน จะมีการเข้าแถวประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงาน จากนั้น จะปล่อยแถวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนไปปฏิบัติหน้าที่พัฒนาความสะอาดตกแต่งอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้อาคารสถานที่สะอาดเรียบร้อยสวยงาม การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเป็นระเบียบ เพื่อพร้อมที่จะให้การบริการประชาชนที่มาใช้บริการสถานีรถไฟศรีสะเกษได้อย่างเต็มที่

นางพรรณี  พุ่มพันธุ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการให้บริการ ณ สถานีรถไฟศรีสะเกษ ตนขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และให้บริการด้วยความเต็มใจ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไปRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.