เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ราชกิจจาฯ ประกาศ ! ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมเริ่ม 1 ส.ค. 65 ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก


2 ส.ค. 2565, 09:55ราชกิจจาฯ ประกาศ ! ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมเริ่ม 1 ส.ค. 65 ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมชุม  การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ฉบับที่ 15  โดยมีเนื้อหาสำคัญคือห้ามชุมนุมมั่วสุมหรือทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป โดยระบุว่า

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.