เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


28 ก.ค. 2565, 19:39

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้ (28 ก.ค. 65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เวลา 17.14 น. ครั้นเสด็จฯ ถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จ ฯ ไปยังพระอุโบสถ ทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและญวน เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ

 

 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุด เทียนพระมหามงคล 1 คู่ ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย  ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาท ผู้สูงอายุฝ่ายหน้า - ฝ่ายใน จำนวน 20 คน

เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตศาสดาราม ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงยืนเฝ้า ฯ หน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยืนเฝ้า ๆ หน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงจุด เทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เล่มที่ตั้งอยู่ด้านพระราชอาสน์ เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ด้านพระราชอาสน์ ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระราชอาสน์

แล้วเสด็จ ฯ ไปทรงจุด เทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เล่มที่ตั้งอยู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้า ฯ เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ด้านพระบรมวงศ์เฝ้า ฯ ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้า ฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้น บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรทรงกราบ

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 71 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่ง เมื่อทรงจุดแล้ว เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะหน้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศวร ประทับพระราชอาสน์ 

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จบ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #onbnews   #โอเอ็นบี นิวส์   #ข่าว   #ออนไลน์  
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.