เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชาวเขาจ้าว" ร้อง ปปช.สอบผู้นำท้องที่ อมงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท


7 ก.ค. 2565, 14:56"ชาวเขาจ้าว" ร้อง ปปช.สอบผู้นำท้องที่ อมงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพัชญ์ วงษ์ประเสริฐ อายุ 39 ปี พร้อมทนายความเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมศาลากลางจังหวัดประจวบฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอและระดับจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง จากนั้นไปยื่นเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำการไต่สวนเอาผิดในคดีอาญามาตรา 157 กรณีผู้นำท้องที่รายหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 4 ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี มีพฤติการณ์เข้าข่ายทุจริตจากการใช้งบประมาณการทำโครงการบ้านพอเพียงชนบท รับผิดชอบโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( พอช. ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายณัฐพัชญ์ กล่าวว่า ผู้ได้รับสิทธิในการใช้งบซ่อมแซมที่พักอาศัยจะได้เงินรายละ 19,000 บาท แต่ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านเลขที่ 188 หมู่ 4 ต.เขาจ้าว ได้รับเงินไม่ครบตามหลักเกณฑ์ โดยได้รับเพียง 15000 บาท ต่อมาเมื่อมีการทักท้วงขึ้น คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ไปพบผู้นำท้องที่คนดังกล่าว จากนั้นจึงนำเงินมาคืนให้เจ้าของบ้านเพิ่มเติมอีกจำนวน 4,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำหรับเจ้าของบ้านเลขที่ 689 หมู่ 4 ได้รับเงินเพียง 12,000 บาท และไม่มีการนำเงินอีก 7,000 บาท มาชดใช้ โดยให้เหตุผลกับเจ้าของบ้านทราบว่า ต้องแบ่งไปให้บ้านหลังอื่นๆบ้าง

ซึ่ง“ โครงการนี้มีเป้าหมายสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน การดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นผู้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณควรได้รับเงินค่าซ่อมบ้านเต็มจำนวน ส่วนการกระทำของผู้นำท้องที่บางรายที่มีการนำเงินมาคืน หลังจากมีการทักท้วง แม้ว่าจะเป็นการแสดงความผิดชอบ แต่ก็ถือว่าได้กระทำความผิดแล้ว ดังนั้นฝ่ายปกครองอำเภอหรือฝ่ายปกครองจังหวัดประจวบฯ ควรสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่น และหากฝ่ายปกครองให้การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะร้องเอาผิดกับฝ่ายปกครองด้วยเช่นกัน ” นายณัฐพัชญ์ กล่าว


ด้านนางนิธิมา เงินสุวรรณ รองนายก อบต.ห้วยทราย ในฐานะเลขาคณะทำงานโครงการระดับจังหวัด(คปอ.) เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะได้เงินงบประมาณ หลังละไม่เกิน 19,000 บาท ขึ้นอยู่กับแบบสำรวจบัญชีรายละเอียดการประมาณราคาค่าซ่อมแซมบ้านแต่ละหลัง(BOQ) ซึ่ง 2 หลังนี้จะต้องได้รับเต็มจำนวนรายหลังละ 19,000 บาท ส่วนการที่ผู้นำท้องที่รายหนึ่งอ้างว่าต้องแบ่งเงินเฉลี่ยไปให้บ้านหลังอื่นๆบ้าง นั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผิดระเบียบเงื่อนไข เว้นแต่กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งจะต้องชี้แจงที่มาที่ไปของเงินส่วนต่างที่หายไปได้และต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านนั้นๆทราบด้วย และที่ผ่านมาไม่มีเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินจึงไม่สามารถทำได้ และไม่เคยได้รับการชี้แจงรายละเอียดส่วนต่างเงินที่ชาวบ้านได้ไม่ครบ นอกจากนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนถ้าไม่มีชาวบ้านแจ้งให้ทราบ นางนิธิมา กล่าว


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.