เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เผยยกเลิก Thailand Pass 3 วัน นักท่องเที่ยวเข้าไทยเกินแสนคน


6 ก.ค. 2565, 15:46เผยยกเลิก Thailand Pass 3 วัน นักท่องเที่ยวเข้าไทยเกินแสนคน
วันนี้ ( 6 ก.ค.65 ) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตั้งแต่มีการยกเลิกระบบThailand Pass สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ที่ 102,966 คน ประกอบด้วย ทางบก 30,890 คน และทางอากาศ 72,076 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์เวียดนามและสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้าคือ ไม่ต่ำกว่า 30,000 คน/วัน

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ช่วง Green Season ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ที่ 2.7 ล้านคน แต่จะพยายามกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ 3 ล้านคน ส่วนช่วง High Season ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยอยู่ที่ 50,000 คน/วัน และช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่า 4.5 ล้านคน ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านล้านบาท

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.