เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"สสจ.กาญจนบุรี" ตรวจประเมินรับรองร้านอาหารด้านมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย


5 ก.ค. 2565, 15:59"สสจ.กาญจนบุรี" ตรวจประเมินรับรองร้านอาหารด้านมาตรฐาน  อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าว ONB news รายงานว่า ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี 2565 “ ปกป้องกันโลก ปกป้องเรา ด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อม ” อบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจประเมินรับรองร้านอาหารด้านมาตรฐาน “ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย CLEAN FOOD GOOD TASTE”  และประธานในพิธีมอบป้ายให้กับร้านอาหารที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวน 9 ร้าน และตลาดนัดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตลาดนัดหน้าซื้อจำนวน 6 แห่ง

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.