เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย-รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร วางแผนลดการใช้ปุ๋ยเคมี


3 ก.ค. 2565, 16:32รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย-รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร วางแผนลดการใช้ปุ๋ยเคมี
วันนี้(3 ก.ค.65) ที่วัดบ้านถนนหัก หมู่ 5 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองประธาน ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดโครงการไถกลบตอซัง เพื่อนำร่องในการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จากการสนับสนุนโครงการโดย นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสนาท ,นายภูมิพัฒน์ เพชรธนเกียรติ,นายสิรวิชญ์ สมบูรณ์เทอดธนา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยมีนายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย,จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ ไชยศรีษะ อดีต ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย และ นายณัฐวัฒน์ สมบูรณ์เทอดธนา นายก อบต.สังขะ เข้าร่วมงานดังกล่าว
พร้อมกับเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการไถกลบตอซังข้าว ในพื้นที่ ต.โชคนาสาม จำนวน 709 ราย โดยมีพื้นที่นาที่ไถกลบตอซังข้าวไปแล้ว จำนวน 10,018 ไร่ งบประมาณที่ นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ ,นายภูมิพัฒน์ เพชรธนเกียรติ,นายสิรวิชญ์ สมบูรณ์เทอดธนา ร่วมสนับสนุนค่าไถกลบตอซังข้าว ให้เกษตรไร่ละ 150 บาท เป็นเงิน จำนวนกว่า 2 ล้าน 2 แสน 8 หมื่นกว่าบาท ทำใหเกษตรกรที่มาร่วมงานต่างดีใจและขอบคุณทีมงานพรรคเพื่อไทยที่ให้การสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมที่ผู้นำชุมชนของ ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ที่ได้ทำงานร่วมกันกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการไถกลบตอซัง เป็นเรื่องที่มองการไกลมาก มีการใช้องค์ความรู้ เป็นทั้งวิชาการและปราชญ์ด้วย เพราะการไถกลบตอซัง จะทำให้จุลินทรีย์ ในดินเริ่มทำงานกับตอซัง ทำให้คุณภาพดินดีขึ้น เพื่อการปลูกในฤดูกาลต่อไป ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญ และตัวอย่างให้คนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศ เกษตรกรตอนนี้มีจำนวนน้อยมากที่มีการไถกลบตอซัง ประกอบกับปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้นมาก การไถกลับตอซังก็จะช่วยให้เกษตรกรประหยัดปุ๋ยเคมีได้มากขึ้น มีคนน้อยมากที่เข้าใจเรื่องนี้ แต่ถือว่าสุรินทร์ล้ำหน้ามาก เพราะจะสามรถลดต้นทุนการผลิต การใช้ปุ๋ยลงได้ครึ่งค่อนอีกด้วย ทำให้คุณภาพของข้าวก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะฉะนั้นเมื่อทำต่อเนื่องแล้ว ราคาข้าวในพื้นที่จะได้รับการยอมรับจนมีราคาสูงขึ้น กว่าราคาเฉลี่ยโดยทั่วไป ตนก็ดีใจที่ตรงนี้ได้ทำแล้ว และจะได้นำเอาโอกาสนำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไปเล่าให้กับส่วนอื่นๆของประเทศ ที่เป็นผู้ปลูกข้าวเหมือนกัน ได้ ทราบและก็นำไปเรียนรู้ต่อไปจริงๆแล้วหลายคนคงจะจำได้ สโลแกนของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ยุคที่นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ออกหาเสียงก่อนที่จะชนะเลือกตั้ง ก็คือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส การไถกลบต่อซังดูเหมือนจะมีค่าใช้จ่ายในการไถตอนต้น แต่ว่ากลุ่มผู้นำชุมชน หัวหอกแกนนำต่างๆในพื้นที่ ได้ไปดูและสนับสนุนให้เกิดการไถกลบ และก็ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายให้บางส่วน แต่การที่จดลดรายจริงๆ คือตอนที่ลดปุ๋ยเคมีลงอย่างมากมาย เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในการไถกลบตอซัง เมื่อสุทธิกับการลดปุ๋ยลงแล้วถือเป็นการลดรายจ่าย และจะเพิ่มรายได้ตอนที่ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และรายได้ก็จะสูงขึ้นด้วย ขยายโอกาสตอนไหน ก็ตอนที่ข้าวได้รับการรับรู้โดยทั่วไปว่าใช้ความเป็นเคมีน้อยลง คุณภาพข้าวดีขึ้น เป็นการขยายโอกาสไปสู่ตลาดที่มีความต้องการข้าวคุณภาพสูง ถือว่าเรื่องนี้สอดรับกับนโยบายของพรรคเพื่อไทย และตนเองก็จะนำเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปเรียนให้กับผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยทราบ โดยทำงานกับท่าน ส.ส.สมบัติ ศรีสุรินทร์ เพื่อที่จะขยายผลให้เป็นตัวอย่างของการทำงานตามหลักคิดอันสำคัญของพรรคเพื่อไทย ในการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กล่าวคำที่เกี่ยวข้อง : #สุรินทร์  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.