เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เปิดการแข่งขันกีฬา ร.ร.กีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 สุพรรณบุรีเกมส์


3 ก.ค. 2565, 15:32เปิดการแข่งขันกีฬา ร.ร.กีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 สุพรรณบุรีเกมส์
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”  ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2565  มีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา  ซึ่งมีโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 13 โรง ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม กว่า 4,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด/ ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับคณะนักกีฬานายปรีวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 23 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการแข่งขัน ดังนี้ เพื่อตอบสนอง นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการผลิตนักกีฬา ที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติต่อไป


เพื่อพัฒนามาตรฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการเป็นผู้นำวิชาชีพด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสามัคคี ระหว่างนักเรียน บุคลากร  ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และปฏิบัติตามระเบียบ กฎกติกา ตามมาตรฐานสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้วิทยาเขตกลุ่มภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วยวิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขตอ่างทอง วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตสมุทรสาคร และวิทยาเขตชลบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน ใน 14 ชนิดกีฬา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานตีกลองชัยพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 “สุพรรณบุรีเกมส์”  ชมชุดการแสดง อันแสดงถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 1 ลั่นกลองศึก เบิกฤกษ์ การชิงชัย การแสดงพิธีเปิดชุดที่ 2 สานสายใยร้อยดวงใจสายสัมพันธ์ ขบวนพาเหรด นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนาม พิธีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พิธีการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาและกรรมการผู้ตัดสิน การแสดงชุดที่ 3 รวมพลัง สามัคคี จุดไฟฝัน การจุดไฟในกระถางคบเพลิง โดยมีทหารโบราณ 2 นาย มาพร้อมกับปืนใหญ่ ยิงไปจุดไฟกระถางคบเพลิง เป็นการจุดไฟกระถางเพลิงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา   และการแสดงพิธีเปิดชุดที่ 4 ร่วมมือกัน ผนึกใจ สุพรรณบุรีเกมส์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.