เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี ถวายดอกไม้ธูปเทียน สมเด็จพระสังฆราช


26 มิ.ย. 2565, 19:41

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี ถวายดอกไม้ธูปเทียน สมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดรับการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยการทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายและอุทิศแด่พระบูรพการีและพระบูรพาจารย์


การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญดอกไม้ธูปเทียน น้ำสรง พุ่มบัว และผ้าไตร พระราชทานมาเฝ้าถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 95 พรรษา โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี

 


โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะมาเฝ้าถวายด้วย

จากนั้น สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ และคณะพราหมณ์ เฝ้าถวายน้ำเทพมนตร์ เสร็จแล้ว กรรมการมหาเถรสมาคมเจริญพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉันภัตตาหารเพล เมื่อเสร็จการ เสด็จไปทรงสักการะพระรูปและที่บรรจุอังคารอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แล้วประทานพระวโรกาสให้สาธุชนที่มารอเฝ้าได้เฝ้าถวายสักการะโดยทั่วถึงกัน

ที่มา มติชนออนไลน์


คำที่เกี่ยวข้อง : #ในหลวง   #onbnews   #โอเอ็นบี นิวส์  
©2018 ONBNEWS. All rights reserved.