เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ตร.ภูธร จ.สุรินทร์ ซ้อมเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ควบคุมฝูงชนสมจริง


23 มิ.ย. 2565, 18:48ตร.ภูธร จ.สุรินทร์ ซ้อมเตรียมพร้อมเผชิญเหตุ ควบคุมฝูงชนสมจริง
วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พลตำรวจตรีชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะขึ้น เป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 กองร้อย รวมทั้งสิ้น 510 นาย โดยมีพันตำรวจเอกสุจริต ปาณเล็ก รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กำกับดูแล และข้าราชการตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นชุดครูฝึก
การดำเนินการฝึกดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.และตำรวจภูธรภาค ๓ มีนโยบายให้ตำรวจภูธร ในสังกัดเปิดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ.2558 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการตลอดจนเงื่อนไชต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ซึ่งสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตการชุมนุมประท้วงมีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กร มีการพัฒนารูปแบบวิธีการในการชุมนุม ดังนั้นการใช้กำลังควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด

ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจำลองเหตุการณ์สมจริงอย่างมาก ทำเอาผู้คนที่ผ่านไปมานึกว่าเป็นของจริง มีการสมมุติ สถานการณ์ชุมนุมประท้วงหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยแกนนำและผู้ประท้วงต้องการที่จะเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้แก้ไขปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำสวนกระแสกับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นไม่หยุด ก่อนมีการเข้าควบคุมตามยุทธวิธีและหลักการปฏิบัติตามขั้นตอนของหลักการควบคุมฝูงชน และตามหลักของสากลหรือUN เบาไปหาหนัก จากการใช้วิธีเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม ไปสู่การควบคุมพื้นที่ การใช้แก็สน้ำตา การใช้ปืนกระสุนยาง การใช้ปืนตาข่าย กับผู้ชุมนุม ซึ่งเป็นไปตามหลังสากล แบบเต็มรูปแบบ

การปฏิบัติการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนของ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ถือเป็นการฝึกเสริมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไปซึ่งสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตการชุมนุมประท้วงมีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กรมีการพัฒนารูปแบบวิธีการในการชุมนุมที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือศรัทธาของสังคมและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

จึงได้จัดการฝึกอบรมีข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะให้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะสอดคล้องกับหลักสากลและแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและสามารถปฏิบัติหน้าอย่างถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 การฝึกอบรมในวันนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน และตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 กองร้อย รวมทั้งสิ้น 510 นาย

 

พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือว่า ตำรวจทุกนาย ได้รับการฝึกทักษะ และมีความรู้ด้านต่างๆอย่างเข้าใจ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกที่ครบทุกรูปแบบ มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการจริง ทุกคนจะมีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง จากการติดตามและประเมินตามสถานการณ์ตามการฝึกสมมุติของชุดควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงต่อไป

 


คำที่เกี่ยวข้อง : #สุรินทร์   #ONBnews   #โอเอ็นบีนิวส์   #ข่าว   #ออนไลน์  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.