เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว ล่องเรือ-ปั่นจักรยาน แแม่ลา”


23 มิ.ย. 2565, 18:07อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว ล่องเรือ-ปั่นจักรยาน แแม่ลา”
 

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มท้องถิ่นอนุรักษ์ลำแม่ลา และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ อบจ.สิงห์บุรี ชวนเที่ยว จัดกิจกรรมล่องเรือ-ปั่นจักรยานและการเสวนา แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่แม่ลาโดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบกและทางน้ำ โดยจัดให้มีกิจกรรมล่องเรือท้องแบนของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสำรวจพื้นที่ลำน้ำแม่ลา การศึกษาระบบนิเวศ การเสวนา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลำน้ำและแนวทางแก้ไข ตลอดจนการศึกษาวิถีชาวบ้านริมลำน้ำ เพื่อวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ลำแม่ลา อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

       จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมีชมรมจักรยานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกระบือ และชมรมปั่นจักรยานในพื้นที่จาก อบต.แม่ลา ร่วมปั่นโปรโมทเส้นทางการท่องเที่ยว จากร้านอาหารบ้านสวนแม่ลาการ้องไปยังอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ บริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์ ฒ แข็งแรง เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในการส่งเสริมสุขภาพ การฝึกอาชีพ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีแข็งแรงคำที่เกี่ยวข้อง : #ลำแม่ลา  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.