เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)
“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ปล่อยโค นก ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี


3 มิ.ย. 2565, 12:59

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ปล่อยโค นก ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


ในการนี้ ประธานองคมนตรี ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 45 ตัว และปล่อยปลา จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทพา และปลากระโห้ ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป

 

 

ทั้งนี้ โค จำนวน 1 คู่ พระราชทานแก่ครอบครัว นางสาวบุญมี ศรีบาง เกษตรกรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นำไปเลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

MOST POPULAR

©2018 ONBNEWS. All rights reserved.