เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"อบจ.โคราช" เปิดถนนลาดยาง สาย อบจ นม 15205 สายเมนที่ 5 หลังปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว


26 พ.ค. 2565, 09:15"อบจ.โคราช" เปิดถนนลาดยาง สาย อบจ นม 15205 สายเมนที่ 5 หลังปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ลงพื้นที่ พร้อมหน่วยงานทางราชการ อำเภอพิมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน แพทย์ อสม ตำบล เพื่อเปิดถนนลาดยาง สาย อบจ นม 15205 สายเมนที่ 5 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลังกาใหญ่ อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยถนนสายดังกล่าว ชำรุดทรุดโทรม ขาดการซ่อมบำรุง มานานกว่า 5 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับทราบ ถึงปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในการ สัญจรไปมา การคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ตลาดในพื้นที่อำเภอพิมาย และอำเภอห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้ดำเนินการโครงการ ซ่อม สร้างถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากสภาพเดิมเป็นหลุมบ่อ ขรุขระปัจจุบันได้รับการปรับปรุงก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้ชาวบ้านมีการเดินทางสัญจรที่ดีขึ้น และมีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ด้านการศึกษา ด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดทำให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น โดยงบประมาณ ในการซ่อมสร้างครั้งนี้ อบจ ได้จัดสรรงบพิเศษเป็นจำนวนกว่า 475 0000 ล้านบาท นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนในอำเภอพิมาย งบประมาณปี 2564 จำนวน 27 โครงการ และปี 2565 จำนวน 11 โครงการ เป็นเงินกว่า 63 ล้านบาทRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.