เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ชลบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิดวันที่ 25 พ.ค.65 เพิ่มอีก 126 ราย


25 พ.ค. 2565, 08:22"ชลบุรี" พบผู้ติดเชื้อโควิดวันที่ 25 พ.ค.65 เพิ่มอีก 126  ราย
ล่าสุด (25 พ.ค.65) ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี" รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ โดยข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ณ เวลา 06.30 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ระบุว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 126 ราย
วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 126 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 1,468 ราย

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,026,681 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 2,034 คน (อัตราป่วย 198.11 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 3 ราย (0.29 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 9 ราย (0.88 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,968,272 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,544 คน (อัตราป่วย 78.44 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 18 ราย (0.91 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 11 ราย (0.56 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 17 ราย (0.86 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 113,171 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 247,630 คน รวม 360,801 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,217 คน (อัตราป่วย 337.31 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 24 ราย (6.65 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 9 ราย (2.49 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 21 ราย (5.82 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อหายใจรายใหม่ 3 ราย
(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564,
และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน)

ผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 1 ราย
(พบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2564)

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 71 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ (พบประวัติการรับวัคซีนสามเข็มเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565)

ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.