เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.เห็นชอบจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง


24 พ.ค. 2565, 16:02ครม.เห็นชอบจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
วันนี้ ( 24 พ.ค.65 ) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  พ.ศ. .... เพื่อ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 

1) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ชนิดราคา 20,000 บาท 2) เหรียญกษาปณ์เงิน ชนิดราคา 1,000 บาท 
3) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทขัดเงา และ 
4) เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา 
ซึ่ง กระทรวงการคลัง ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทาเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตามแบบ ที่ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว เพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 65

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.