เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ครม.ไฟเขียว "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" ขยายเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. นี้


24 พ.ค. 2565, 14:57ครม.ไฟเขียว "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" ขยายเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. นี้
วันที่ 24 พ.ค. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนต ว่า วันนี้ทีประชุม ครม. มีมติเห็นชอบเพิ่มจำนวนสิทธิโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" อีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมทั้งขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เสนอโดยการขยายโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เป็นไปเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีเกิดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล 


สำหรับโครงการ  "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4"  จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืนจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ 2 ล้านสิทธิ  

- ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร หรือ ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอินและคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์   ประชาชนชำระ 60% รัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง  

- สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน รวมทั้งโครงการ 6 แสนสิทธิ โดยผู้ร่วมโครงการมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.