เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)กาฬสินธุ์ จี้ตรวจสอบออมทรัพย์ครู ส่อพิรุธโยกเงินผี 50 ล้าน


23 พ.ค. 2565, 20:19กาฬสินธุ์ จี้ตรวจสอบออมทรัพย์ครู ส่อพิรุธโยกเงินผี 50 ล้าน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัดร้องตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ส่อพิรุธโยกย้ายเงินค่าสงเคราะห์ศพ 50 ล้านบาท ซ่อนก่อนส่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย

จากกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย มีปัญหาการนำส่งเงินจนสมาชิกถูกขับออกกว่า 4,000 คน แต่พบพิรุจว่าเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินที่ซ่อนเร้น อำพราง ไม่เป็นไปตามระบบการบัญชีของนิติบุคคล

 

    วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนรรชน พหลทัพ เลขานุการชมรมพิทักษ์สิทธิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์จำกัด เข้ายื่นหนังสือร้องขอให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบเส้นทางเดินของเงินค่าสงเคราะห์ศพปี 2565 ที่สหกรณ์ครูกาฬสินธุ์หักจากเงินปันผลสมาชิกจำนวนเกือบ 50 ล้านบาทเพื่อนำส่งให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย หลังใช้สิทธิ์ของสมาชิกเข้าตรวจสอบพบพิรุธใช้เงินสดฝากเข้าบัญชีในนามบุคคลแทนการโอนระหว่างสหกรณ์กับสมาคมพักเงินไว้ก่อน 2 เดือนไว้ที่ใด


       นายธนรรชน กล่าวอีกว่า  จากการเข้าตรวจสอบตามคำร้องในฐานะสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้ทราบว่าเงินค่าสงเคราะห์ศพจำนวนเกือบ 50 ล้านบาท ที่สหกรณ์ครูกาฬสินธุ์หักจากเงินปันผลของสมาชิกไว้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ได้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้อย่างไรซึ่งจะต้องพิสูจน์หลักฐานทางธนาคารได้แก่สมุดคู่ฝากรายการเบิกถอนเงินหรือ statement กับระบบบัญชีสหกรณ์ และฝ่ายจัดการปฏิเสธโดยอ้างว่ากรรมการชุดที่ 65 มีมติไม่ให้ตรวจสอบ  ได้ตรวจดูเฉพาะเอกสารหลักฐานในการนำส่งเงินให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทยซึ่งนำส่งในวันที่ 10 มีนาคม 2565 จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการนำเงินสดกว่า 24 ล้านบาทฝากเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสมาคมครูไทยธนาคารกรุงไทยสาขานนทบุรี  จึงตั้งข้อสังเกตว่าการส่งเงินระหว่างสหกรณ์กับสมาคมครูไทยควรเป็นการทำธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลโดยการโอนผ่านระบบบัญชีผ่านธนาคารทั้งสองฝ่ายแต่กลับนำฝากโดยบุคคลจึงมีข้อสงสัยว่ามีการโยกย้ายเงินจำนวนดังกล่าวพักไว้ในบัญชีเงินฝากของใครหรือไม่ในระหว่าง 2 เดือนครึ่ง วันนี้จึงได้มายื่นหนังสือให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ร่วม 1 หมื่นคน ขาดความไว้วางใจในการบริหารจัดการของประธานกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการผู้สอบบัญชี  เนื่องจากเนื่องจากไม่สามารถเปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อมวลสมาชิกได้ 


       นางศิริวรรณ  วิลามาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้เป็นตัวแทนรับหนังสือแทนนางสาวจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ที่แจ้งว่าติดราชการต่างจังหวัด และจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องตามที่มีการร้องขอให้อย่างเร่งด่วน


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.