เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)พาณิชย์ จ.ชุมพรนำผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดกล้วยเล็บมือนางที่ยาวที่สุดในโลก เตรียมส่งเสริมด้านการตลาด


23 พ.ค. 2565, 20:18พาณิชย์ จ.ชุมพรนำผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมตลาดกล้วยเล็บมือนางที่ยาวที่สุดในโลก เตรียมส่งเสริมด้านการตลาด
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 23 พ.ค 65 นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย พร้อมด้วย รองนายกฯ เจ้าหน้าที่ และแพทย์ประจำตำบล ได้ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวนุสรา กาญจนกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาด ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตลาดกล้วยเล็บมือนางพ่อตาหินช้าง กลุ่ม OTOP Village สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย ได้นำกราบไหว้ศาลพ่อตาหินช้างคู่บ้านคู่เมืองสลุยที่ศักดิ์สิทธิ์พร้อมบรรยายความเป็นมาของตำบลสลุย และ ความเป็นมาของพ่อตาหินช้าง ที่มีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผู้เดินทางผ่านขึ้นลง 14 จังหวัดภาคไต้จะต้องแวดสักการะ หลังจากนั้นได้นำเยี่ยมชมตลาดกล้วยเล็บมือนางที่ยาวที่สุดในโลกประมาณ 2 กิโลเมตร เข้าเยี่ยมชมร้านจำหน่วยสินค้า OTOP กล้วยเล็บมือนางแปรรูปเป็นสินค้าหลากหลายชนิดเช่น กล้วยอบเล็บมือนาง กล้วยอบเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ ฯลฯ และนำเข้าชมการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง พร้อมพบปะพูดคุยสอบถามความต้องการของพ่อค้า แม่ค้า ซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับแนะนำส่งเสริมด้านการตลาด ผลักดันให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตกล้วยเล็บมือนางต่อไป  
นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย กล่าวว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมตลาดกล้วยเล็บมือนางเพื่อเตรียมส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเศรษฐกิจให้จังหวัดชุมพรซึ่งตลาดกล้วยเล็บมือนางพ่อตาหินช้างเป็นตลาดกล้วยเล็บมือนาวที่ยาวที่สุดในโลก ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดปัญหาโรคโควิด-19 พาณิชย์จังหวัดชุมพรและกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้เคยให้การสนับสนุนการจัดตลาดนั้นริมทางส่งเสริมกล้วยเล็บมือนางมาแล้วหลายครั้ง และได้ขาดหายไปประมาณ 1 ปี ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้น รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลาย พาณิชย์จังหวัดชุมพร จึงเตรียมให้การส่งเสริมสนับสนุน ด้านการตลาด เสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และจังหวัดชุมพรต่อไป//ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ ชุมพร

คำที่เกี่ยวข้อง : #ชุมพร  
Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.