เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"บิ๊กป้อม" ถกแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์ม ไม่ให้กระเกษตรกร-ผู้บริโภค


23 พ.ค. 2565, 19:34"บิ๊กป้อม" ถกแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์ม ไม่ให้กระเกษตรกร-ผู้บริโภค
วันนี้ ( 23 พ.ค.65 ) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน (กปน.) ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน ไม่ให้กระทบเกษตรกรและความเดือดร้อนประชาชนภาพรวมสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในตลาดโลก ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาพลังงานและพืชน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มมีความผันผวน จากอินโดนีเซียบังคับห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มจากราคาปาล์มภายในประเทศที่สูงขึ้น สำหรับประเทศไทย ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มชะลอตัวลงจากสถานการณ์โควิด การใช้ไบโอดีเซลลดลง ขณะที่ผลผลิตและการส่งออกสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทยปรับตัวสูงขึ้นโดย มกราคม-เมษายน 2565 ไทยส่งออก มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท


ที่ประชุมร่วมพิจารณา การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กปน. และร่วมพิจารณาแนวทางบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม โดยควรมีการบริหารจัดการส่งออก เพื่อให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง เห็นชอบหลักการให้มีกลไกบริหารจัดการอุปทานน้ำมันปาล์ม ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลย์น้ำมันปาล์มภายใต้ กนป.มีองค์ประกอบจากผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายคือ หน่วยงานรัฐ ภาคเกษตรกรและภาคเอกชน เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ


Recommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.