เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ปภ.เผยยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน


23 พ.ค. 2565, 17:31ปภ.เผยยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือประชาชน
วันนี้ ( 23 พ.ค.65 ) เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยรายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2565 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 37 อำเภอ 85 ตำบล 323 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,212 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 21 อำเภอ 58 ตำบล 278 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,135 ครัวเรือน แยกเป็น1. เชียงราย ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอขุนตาล อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สาย และอำเภอเวียงแก่น รวม 29 ตำบล 145 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 200 ครัวเรือน
2. พะเยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอภูกามยาว และอำเภอดอกคำใต้ รวม 7 ตำบล 18 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 54 ครัวเรือน
3. ลำปาง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอวังเหนือ รวม 22 ตำบล 115 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 881 ครัวเรือนRecommend News

MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.