เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อ.กันทรลักษ์ เปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D - HOPE) หวังดึงนักท่องเที่ยว


23 พ.ค. 2565, 08:09อ.กันทรลักษ์ เปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D - HOPE) หวังดึงนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านภูมิซรอลใหม่ หมู่ 12 ต.เสาธงชัย  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้  น.ส.อัจฉรา  สกุลศักดิ์ถาวร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.กันทรลักษ์  เดิน ทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D - HOPE) ซึ่ง อ.กันทรลักษ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.กันทรลักษ์ ร่วมกับ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองท้องที่ กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันจัดงานนี้ขี้น กิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปจำนวนมาก การสาธิตการทอผ้า การสาธิตการทำอาหารต่าง ๆ การจำหน่ายผลไม้ท้องถิ่น และจำหน่ายสินค้าแปรรูปต่าง ๆ  มีประชาชนให้ความสนใจพากันมาหาซื้อสินค้าอย่างคึกคัก โดยมี  นางประณีวรรณ  ซาซุม พัฒนาการ อ.กันทรลักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  น.ส.จารุวรรณ คล่องตา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย  น.ส.ธนพร ขจิตเวทย์ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นายวีระยุทธ ดวงแก้ว กำนัน ต.เสาธงชัย ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  และประชาชนมาร่วมพิธีในครั้งนี้นางประณีวรรณ  ซาซุม  พัฒนาการ อ.กันทรลักษ์  กล่าวว่า  ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D - HOPE)  มาให้สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.กันทรลักษ์  ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นพิธีเปิด/จัดนิทรรศการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 21 - 22  พ.ค. 2565 โดยได้รับการความร่วมมือจากคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว  OTOP  นวัติวิถีบ้านภูมิซรอลใหม่ การสนับสนุนของหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองท้องที่ กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง

น.ส.อัจฉรา  สกุลศักดิ์ถาวร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  อ.กันทรลักษ์ กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D - HOPE)  นับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก  เนื่องจากว่าจะเป็นโปรแกรมสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในเขต อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย เช่น ปราสาทโดนตรวล ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร สวนผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟ เงาะ มังคุด ลองกอง ฯลฯ ตนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวศรีสะเกษและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ มาท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย และเลือกซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีหลากหลายประเภทในเขต อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งชาว อ.กันทรลักษ์ทุกคนพร้อมที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยความยินดียิ่งRecommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.