เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)อลังการงานโชว์ควายงาม นับ 100 ตัว  มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท หนุนให้เกษตรกรเลี้ยง


16 พ.ค. 2565, 15:02อลังการงานโชว์ควายงาม นับ 100 ตัว  มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท หนุนให้เกษตรกรเลี้ยง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (14 พ.ค.65)  ที่บริเวณหลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์โบราณ แหล่งอารยธรรมบ้านเชียง 5,000 บาท นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์จ.อุดรธานี,นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน,นายกรวีร์ สาราคำ สจ.เขตอ.หนองหาน,พ.ต.สุเมธ คำพิมาน นายกเทศมนตรีเทศบาลต.บ้านเชียง พร้อมด้วยชาวบ้านและเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญควายและนำพวงมาลัยคล้องเพื่อความเป็นความศิริมงคลเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย พร้อมกันนี้ในพิธีดังกล่าวยังได้นำควายงามราคาเป็นล้านๆ มาโชว์ให้ชาวบ้านได้ดูด้วย อย่างเช่น เพชรสงคราม เป็นควายอีสานแท้ๆ แชมป์ฟันแท้ไม่เกิน 2 คู่ ปี 2561 นอกจากนี้ยังมีเจ้า เพิ่มทรัพย์ลูกเจ้าเพชรสงคราม ราคาไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ขณะที่หลายๆ คนก็สนใจอยากหันมาเลี้ยงควายงาม เช่น สจ.กรวีร์ยังคิดจะลาออกจากสจ.มาเลี้ยงควายงามบ้าง ขณะคุณสมบัติควายงามดูแล้วสมบูรณ์คือ ตาแต้ม แก้มจ้ำ คอฮ่อง และจะมีถุงเท้าขาว เนื้อหนังดี หางยาว

ส่วนที่บริเวณ หนองศรีเจริญ บ้านธาตุ ตำบลบ้านธาตุ  อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายกิตติภูมิ ดวงพรม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเพ็ญ อุดรธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจังหวัดอุดรธานี “วิถีคนวิถีควายสัญจร” โดยมี ประธานกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอุดรธานี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบลบ้านธาตุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธาตุ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ร่วมงานนายพิพัฒน์ รอดชมภู นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธาตุ กล่าวว่า เทศบาลตำบลบ้านธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยอุดรธานี ซึ่งมีกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงควายเครือข่ายในระดับอำเภอ จำนวน 14 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกุดจับ อำเภอบ้านผือ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองแสง อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีธาตุ อำเภอไชยวาน อำเภอกู่แก้ว อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน อำเภอเพ็ญและอำเภอหนองหาน ร่วมนำควายไทยเข้ามาประกวด ตั้งเป้าให้จังหวัดอุดรธานีมุ่งสู่ "เมืองหลวงควาย" ของประเทศไทยต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  โชว์ควายสวยงาม ประกวดควายสวยงามเฉพาะควายในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 3 คู่ ขึ้นไป เพศเมีย, ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 3 คู่ ขึ้นไป เพศผู้ ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 2 คู่ เพศเมีย ,ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 2 คู่ เพศผู้ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 1 คู่ เพศเมีย, ประเภทการประกวดควายฟันแท้ 1 คู่ เพศผู้ ,การประกวดควายฟันน้ำนมเพศเมีย ,ประเภทการประกวดควายฟันน้ำนมเพศผู้ , ประเภทการประกวดควายฟันน้ำนมจูเนียร์ ความสูงไม่เกิน 140 ซม. เพศเมีย และประเภทการประกวดควายฟันน้ำนมจูเนียร์ ความสูงไม่เกิน 140 ชม. เพศผู้ ควายเข้าประกวดกว่า 100 ตัว และโชว์ควายสวยงาม มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท


วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ควายไทยในการสืบสาน รักษา ต่อยอดรายได้สายพันธุ์ที่ดี เพื่อสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงควาย ในวิถีเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากในชุมชน และจะมีพิธีอัญเชิญม้าคำไหล ณ บริเวณลานเจดีย์พระศรีมหาธาตุวัดศรีเจริญ โพนบก ,พิธีบายศรีสู่ขวัญปู่ม้าคำไหล, รำถวายพระศรีมหาธาตุ และนำบั้งไฟถวายปู่พระศรีมหาธาตุ บั้งไฟปูม้าคำไหลไปยังฐานจุด และจุดบั้งไฟถวายปู่ม้าคำไหล ณ ฐานจุดบั้งไฟ โดยมีเกษตรกรเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ทั้ง 14 อำเภอเข้าร่วมงานบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเป็นอย่างมาก


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.