เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)เตือน ! "แม่น้ำโขง" เพิ่มระดับต่อเนื่อง ล่าสุด! พื้นที่เชียงแสนแตะ 4.16 เมตร


14 พ.ค. 2565, 15:19เตือน ! "แม่น้ำโขง" เพิ่มระดับต่อเนื่อง ล่าสุด! พื้นที่เชียงแสนแตะ 4.16 เมตร
วันนี้ (14 พ.ค. 65) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย รายงานระดับน้ำโขงบริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ 4.16 เมตร หลังจากก่อนหน้านี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากกรณีเขื่อนจิ่งหงในจีน เพิ่มการระบายน้ำ และมีฝนตกท้ายเขื่อนทั้งนี้ กอนช.ได้คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากสถานการณ์ดังกล่าวว่า ช่วงวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2565 บริเวณสถานีเชียงแสน จ.เชียงราย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 11 - 15 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.20 - 1.40 เมตร โดยเฉพาะในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 0.70 - 0.80 เมตร


จากข้อมูลของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย พบว่า ระดับน้ำโขงบริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยเช้าวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 4.16 เมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ติดตามระดับน้ำต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ทั้งพืชผลทางการเกษตร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ พร้อมแจ้งเตือนเรือและผู้ประกอบกิจกรรมแม่น้ำโขง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วย


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.