เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"กมธ.วิสามัญศึกษา" ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยฯ ร่วมศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้ที่วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก)


13 พ.ค. 2565, 08:21"กมธ.วิสามัญศึกษา" ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยฯ ร่วมศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านภาคใต้ที่วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก)
วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การแปรรูป และการนำไปใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทย และการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาจากพืชสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อประกอบการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ภาคใต้ ณ สมาคมภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หมอพื้นบ้านภาตใต้ และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง กล่าวว่า งาน มหกรรมภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ภาคใต้ ทางวัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) โดย พระมหาขวัญชัย อคุดชโย เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ แห่งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อ ให้คณะแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ได้มารวมตัวแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อต่อยอดด้านการใช้สมุนไพรไทย และการรักษาโรคด้วยสมุนไพรไทย หมอพื้นบ้าน ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ให้สูญหายและ สืบทอดให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต ซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการภูมิปัญาหมอชาวบ้าน ที่มาร่วมกันทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ พร้อมร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อนำประกอบการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป

 

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.