เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)"ก.ธ.จ.ประจวบฯ" ส่องโครงการก่อสร้างห้วยหนองคาง ราวกั้นอันตรายถนนเพชรเกษม - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป่าสงวนกุยบุรี


12 พ.ค. 2565, 12:17"ก.ธ.จ.ประจวบฯ" ส่องโครงการก่อสร้างห้วยหนองคาง ราวกั้นอันตรายถนนเพชรเกษม - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป่าสงวนกุยบุรี
วันที่ 12 พ.ค..65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา รองประธานคณะกรรมการธรรมมาภิบาล( ก.ธ.จ.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมมาภิบาล( ก.ธ.จ.) ได้เดินทางสอดส่องแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าการใช้งบประมาณของรัฐ จำนวน 3 โครงการคือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 735 เมตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อ.สามร้อยยอด งบประมาณ 5,781,000 บาท ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการก่อสร้างถนนและลานคอลกรีตเสริมเหล็กที่บริเวณลานสันอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง มีการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่องสว่างรอบอ่างเก็บน้ำในโครงการ 118 จุด โดยมีนายช่างผู้ควบคุมงาน อบต.ศาลาลัย นำเสนอให้ข้อมูล ณ สถานที่ก่อสร้างและวัตถุประสงค์รวมทั้งผลที่ได้รับจากการก่อสร้างในขณะนี้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นได้เดินทางสอดส่งโครงการติดตั้งราวกั้นอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด งบประมาณ 4.400,000 บาท ของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โดยมีนายช่างกรมทางหลวงเป็นผู้ให้ข้อมูลความเป็นมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น


คือ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 735 เมตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อ.สามร้อยยอด งบประมาณ 5,781,000 บาท ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการก่อสร้างถนนและลานคอลกรีตเสริมเหล็กที่บริเวณลานสันอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง มีการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่องสว่างรอบอ่างเก็บน้ำในโครงการ 118 จุด โดยมีนายช่างผู้ควบคุมงาน อบต.ศาลาลัย นำเสนอให้ข้อมูล ณ สถานที่ก่อสร้างและวัตถุประสงค์รวมทั้งผลที่ได้รับจากการก่อสร้างในขณะนี้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นได้เดินทางสอดส่งโครงการติดตั้งราวกั้นอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ในพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด งบประมาณ 4.400,000 บาท ของแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โดยมีนายช่างกรมทางหลวงเป็นผู้ให้ข้อมูลความเป็นมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น


Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.