เปิด ปิด การใช้งานคุกกี้ของ ทรูฮิต (Truehits Cookies)ผอ.โยธาฯ ชุมพร ชวนขึ้นสะพานชมฝูงกวางกว่า 100 ตัว ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองใหญ่


12 พ.ค. 2565, 08:24ผอ.โยธาฯ ชุมพร ชวนขึ้นสะพานชมฝูงกวางกว่า 100 ตัว ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองใหญ่
วันที่ 11 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณสะพานชมกวาง ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร นายจิรวัฒน์  สุวรรณลิขิต  ผู้อำนวยการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร  นายนพดล  มีวิเศษ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร  และนางสาวสุนารี  บุญชุบ  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร  ร่วมกันเชิญชวนประชาชนขึ้นสะพานชมกวาง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองใหญ่ โดยทำกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาไปพร้อมกัน

นายจิรวัฒน์  สุวรรณลิขิต  ผู้อำนวยการโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร  กล่าวว่า ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเพราะโครงการแห่งนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นมาเพื่อเป็นการบรรเทาอุทกภัยให้กับพี่น้องคนจังหวัดชุมพรในเขตเทศบาลเมืองและก็เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการเกษตรและจะใช้ผลิตประปาในอนาคตที่ความสำคัญก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงพระราชทานแนวทางไว้ให้มีพระราชประสงค์ให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ปัจจุบันนี้จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหลังจากที่โครงการได้ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คือการบรรเทาอุทกภัยและก็ในส่วนของแหล่งน้ำสำรองเพื่อการเกษตรและการประปาเราพัฒนาต่อยอดตรงนี้ให้กลายเป็นสถานที่ศึกษาและท่องเที่ยวมีศาสตร์พระราชาหรือที่เราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสามารถจับต้องได้จริงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชน  ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมโครงการจะได้ศึกษาแนวหลักการทรงงานหรือทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9  ท่องเที่ยวในเชิงของความรู้และได้จัดทำสะพานไม้เคี้ยมเคยได้ชมข่าวตามต่างๆปัจจุบันมีกวางเป็นร้อยตัวขึ้นสะพานให้เดินชมและให้อาหารซึ่งเป็นกล้วยเล็บมือนาง โดยมีชาวบ้านในชุมชนนำมาจำหน่ายราคาย่อมเยา พร้อมชมธรรมชาติในบริเวณนี้

เชิญชวนทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมกวาง และเป็นสถานที่พักผ่อน  เป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆของจังหวัดและก็เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงเคยมาประทับในพื้นที่แห่งนี้เพื่อที่จะปัดเป่าทุกข์ให้กับพี่น้องชาวชุมพร  

ผอ. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร กล่าวอีกว่า การท่องเที่ยวพร้อมไปกับการพัฒนาโดยมีการกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวา ซึ่งเริ่มกิจกรรมมากว่า 1 เดือนที่ผ่านมาสามารถจัดเก็บผักตบชวาไปแล้ว 7500 ตัน โดยผักตบทั้งหมดมอบให้กับชุมชนนำไปทำปุ๋ยใช้ประโยชน์ในการเกษตรต่อไป

Recommend News


MOST POPULAR


©2018 ONBNEWS. All rights reserved.